Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Poradnik: Przedmioty | Postedycja | Krok po kroku | 10.05.2018 | Zaawansowani | Kolor tła:

Krok po kroku - Retusz fotografii produktowej

Nelly Partyka

Nelly Partyka zdradza (niektóre) tajniki retuszu fotografii produktów

Dodaj do schowka
Przed Po

1. Pierwszy etap pracy

Na co dzień zajmuję się retuszem mody, reportażu i reklamy. Niekiedy zdarza się, że w związku z tym ostatnim wpada mi sesja produktowa. Retusz „martwych” obiektów ma swoje charakterystyczne niuanse, które postarałam się opisać w tym tutorialu. Nie będziemy się jednak skupiać na podstawowych czynnościach typu ogólny kontrast, jasność, nasycenie sceny, tylko na sprawach związanych z tym konkretnym rodzajem fotografii.

01 02 03 04 05 06

2. Wycinanie (szparowanie) przedmiotu

Tak naprawdę jedynym sposobem, aby obiekt został porządnie wyszparowany, jest użycie Pióra (Pen Tool). Mamy wtedy pewność, że krawędzie będą ostre i maska nie będzie wymagała poprawy. Dla tych, którzy na co dzień korzystają z Illustratora, pióro jest chlebem powszednim, natomiast ja w Photoshopie używam go stosunkowo rzadko. Narzędzie pióra znajduje się na pasku narzędzi po lewej. Zaczynamy od postawienia pierwszego punktu na krawędzi przedmiotu, który chcemy wyciąć, a przy stawianiu każdego następnego – trzymając wciśnięty przycisk myszki/piórka – ustalamy kierunek ścieżki. (Ilustracja 1a)

Klikając na punkt ścieżki z wciśniętym klawiszem FN, usuwamy go. Wciśnięty klawisz Alt pozwala powrócić do edycji „krzywizny” punktu, a z klawiszem Cmd/Ctrl dowolnie zmieniamy położenie punktów. Aby zamknąć ścieżkę, klikamy na punkt początkowy. Następnie w menu pod prawym przyciskiem myszy wybieramy Utwórz zaznaczenie (Make Selection). (Ilustracja 2)

Utworzyć zaznaczenie można też z poziomu menu ścieżek (zakładka w tym samym pasku co warstwy), klikając na miniaturę ścieżki z wciśniętym klawiszem Cmd/Ctrl. Gdy klikniemy Dodaj maskę (Add Mask) na pasku pod menu warstw, otrzymamy już wycięty przedmiot. (Ilustracja 3)

Szybszą, choć mniej dokładną, drogą do wycięcia przedmiotu jest Szybkie zaznaczanie (Quick Selection). Narzędzie znajduje się w menu narzędzi po lewej, a działa tak, że automatycznie znajduje krawędzie przedmiotu, który chcemy zaznaczyć. Z wciśniętym klawiszem Shift dodajemy do zaznaczenia, a z klawiszem Alt odejmujemy. (Ilustracja 4)

Po takim zaznaczeniu przedmiotu z grubsza postępujemy tak samo jak w poprzednim przykładzie, czyli tworzymy maskę warstwy. Gdy używamy szybkiego zaznaczania, ważne jest dokładne sprawdzenie maski przed wysłaniem gotowej pracy do klienta, gdyż narzędzie to ma tendencję do robienia psikusów, szczególnie w okolicach krawędzi zaznaczenia. Robimy to, klikając na maskę warstwy z wciśniętym klawiszem Alt. Pojawia się wtedy maska w czarno-bieli, którą możemy łatwo poprawić, używając twardego pędzla w kolorach czarnym i białym. (Ilustracja 5)

Następnie dopieszczamy maskę w menu Zaznaczanie → Zaznacz i maskuj (Select → Select and Mask). Narzędzie to daje możliwość wygładzenia krawędzi, wyostrzenia ich lub przesunięcia. Operuje się nim za pomocą suwaków, więc dostosowujemy parametry indywidualnie do danego przedmiotu. (Ilustracja 6)

Podobnie jak na obraz rastrowy, na maskę wektorową również możemy nakładać niektóre efekty. W ten sposób maskę można na przykład rozmyć za pomocą rozmycia gaussowskiego (Filtr → Rozmycie → Rozmycie gaussowskie / Filter → Blur → Gaussian Blur) czy zaszumić (Filtr → Szum → Dodaj szum / Filter → Noise → Add Noise).

01 02 03 04 05 06

3. Dodawanie cienia

Czasem klient prosi o wycięcie przedmiotu z tła i dodanie cienia osobno. W tym celu potrzebujemy produktu już wyciętego z tła. Po przemaskowaniu tła, o czym pisałam w poprzednim kroku, klikamy prawym przyciskiem myszy na maskę i z menu wybieramy opcję Zastosuj maskę warstwy (Apply Layer Mask). (Ilustracja 1)

W ten sposób uzyskamy czystą, rastrową postać przedmiotu już z usuniętym tłem. Jeśli jeszcze nie wiemy, na jakim tle będzie umieszczony przedmiot, stwórzmy pod warstwą przedmiotu roboczą, białą warstwę tła (z górnego menu wybieramy Warstwa → Nowa warstwa wypełnienia → Kolor kryjący /Layer → New Fill Layer → Solid Color i ustawiamy biały). Gdy przedmiot jest już wycięty, duplikujemy tę warstwę i pracujemy na tej, która znajduje się niżej. Przedmiot zaznaczamy za pomocą Cmd/Ctrl+T i jak widać, na jego brzegach pojawiają się punkty kontrolne. Z wciśniętym klawiszem Cmd/Ctrl możemy dowolnie przekształcać zaznaczony obraz. W naszym wypadku łapiemy za górny środkowy punkt i pochylamy perspektywę tak, żeby stworzyć wrażenie, jakby światło padało na przedmiot z prawej strony. (Ilustracja 2)

Następnie, gdy klikniemy prawym przyciskiem myszy na zaznaczenie, pojawi się menu, z którego należy wybrać opcję Wypaczenie (Warp). Przesuwając punkty kontrolne w miejscu styku przedmiotu z cieniem, dopasujmy cień tak, aby nie wisiał w powietrzu, lecz wychodził idealnie spod przedmiotu. (Ilustracja 3) Klawisz Enter zamyka tryb przekształceń.

Nad warstwą cienia tworzymy nową warstwę. Pod prawym przyciskiem myszy z menu wybieramy opcję Utwórz maskę przycinającą (Create Clipping Mask). Spowoduje to, że każde działanie, jakie wykonamy na tej warstwie, będzie dotyczyło tylko warstwy, która znajduje się poniżej. Z menu narzędzi wybieramy czarno-biały, linearny gradient i rysujemy nim linię wzdłuż przedmiotu. Tryb mieszania warstwy ustawmy na Pomnóż (Multiply). (Ilustracja 4)

Stworzony w ten sposób cień ma ostre, nienaturalne krawędzie. Aby go rozmyć, z menu na górze wybieramy Filtr → Rozmycie → Rozmycie gaussowskie (Filter → Blur → Gaussian Blur) i dostosowujemy moc rozmycia do naszych potrzeb. Żeby rozmycie było bardziej realistyczne, wystopniujemy je. Narzędziem zaznaczania rysujemy poziomy prostokąt do połowy cienia przedmiotu. Na górnym pasku wybieramy Zaznacz i maskuj (Select and mask), a tam przesuwamy suwak Wtapianie (Feather) na, załóżmy, 100 pikseli. Powtarzamy filtr Rozmycia gaussowskiego (Gaussian blur), tym razem z o wiele wyższym parametrem. Na koniec można zmniejszyć wypełnienie warstwy na około 80%. (Ilustracja 5, ilustracja 6 pokazuje efekt „po”)

01 02 03

4. Dodawanie odbicia

Aby stworzyć efekt lustrzanego odbicia przedmiotu, najpierw trzeba go wyciąć. W tym wypadku polecam użycie opcji Szybkie zaznaczanie (Quick selection), a potem ewentualnie skorygowanie utworzonej maski w Zaznacz i maskuj (Select and mask), gdyż zaznaczenie nie musi być perfekcyjne. Warstwę należy zduplikować, a następnie odwrócić podwójnie (zaznaczamy obraz za pomocą Cmd/Ctrl+T i po kliknięciu prawego przycisku myszy/piórka wybieramy z menu opcje Odbij w pionie (Flip Vertical) oraz Obróć o 180 stopni (Rotate 180°). (Ilustracja 1)

Przesuwamy warstwę odbicia o parę milimetrów w dół, aby nie stykała się idealnie z produktem. Odbicie powinno stopniowo „zanikać”, tworzymy więc maskę na warstwie odbicia, kolor pędzla ustawiamy na czarny i w menu narzędzi po lewej wybieramy gradient. Pamiętając, że cały czas pracujemy na masce warstwy, rysujemy pionową linię gradientu liniowego. (Ilustracja 2, ilustracja 3 pokazuje efekt „po”)

01 02 03

5. Podstawowe wyrównywanie plam

Moim ulubionym narzędziem do „zrównywania” powierzchni dowolnego przedmiotu, który retuszuję, jest warstwa szara. Z menu na górze wybieramy Warstwa → Nowa → Warstwa (Layer → New → Layer) lub klikamy kombinację klawiszy Shift+Cmd+N. Tryb ustawiamy na Łagodne światło (Soft Light) i koniecznie zaznaczamy opcję wypełnienia kolorem neutralnym (50% szarości). (Ilustracja 1)

Na takiej warstwie pracuje większość retuszerów chcących zrównać niuanse pojawiające się na przedmiotach bądź na skórze modela. Z menu narzędzi po lewej wybieramy Rozjaśnianie (Dodge). Przypominam, że rysując rozjaśnianiem z wciśniętym klawiszem Alt, przechodzimy w tryb Ściemnij (Burn). Tryb ustawmy na półcienie, a moc pędzla na 10%. (Ilustracja 2)

Oczywistą oczywistością jest to, że rozjaśniamy te plamy, które wydają się zbyt ciemne, odstające, analogicznie postępując ze ściemnianiem. Zdarza się, że szara warstwa „zabierze” trochę koloru z przedmiotu. Aby to skorygować, nad warstwą roboczą tworzymy nową, pustą warstwę, próbnikiem pobieramy z przedmiotu kolor, który chcielibyśmy, aby docelowo „zalał” zdesaturowane partie, i zwyczajnie malujemy pędzlem po wyblakłych plamach. Następnie ustawiamy tryb mieszania tej warstwy na Kolor (Color). (Ilustracja 3)

01 02

6. Kiedy chcemy być trendy

Sfotografowany obiekt może nie być idealny, jeśli chodzi o równe krawędzie czy perspektywę. Do korygowania nierówności służy narzędzie Formowanie (Liquify), które znajdziemy w górnym menu Filtr → Formowanie (Filter → Liquify). Wybieramy pędzel zawijania (gdyż menu Liquify oprócz ręcznego formowania obiektów oferuje też wiele innych funkcji), ustawiamy pożądaną wielkość pędzla i zwyczajnie „popychamy” krawędzie, formując je tak, aby były proste. (Ilustracja 1)

Do korekcji perspektywy użyjemy wspomnianego wcześniej przekształcania. Nasz obiekt musi być już wcześniej wycięty. Klikając Cmd/Ctrl+T, zaznaczamy go, a następnie prawym klawiszem myszy wybieramy z menu opcję Perspektywa. Przesuwając punkty kontrolne, widzimy, jak obraz się zniekształca. (Ilustracja 2)

01 02 03

7. Zmiana koloru przedmiotu

Najprostszym narzędziem do zmiany koloru jest opcja Zakres kolorów. Znajdziemy ją w górnym menu: Zaznaczanie → Zakres kolorów. (Ilustracja 1)

Próbnikiem klikamy gdziekolwiek na elemencie, którego kolor chcemy zmienić, a następnie za pomocą próbnika z symbolem plus dodajemy nie wzięte wcześniej pod uwagę obszary przedmiotu. Zależy nam na tym, aby zaznaczenie objęło cały element. (Ilustracja 2)

Po uzyskaniu takiego zaznaczenia z menu dopasowań wybieramy Barwa/Nasycenie (Hue/Saturation). Jest to narzędzie znane nam dobrze z poprzednich artykułów. Polega na manipulacji barwą, nasyceniem i jasnością danych przestrzeni barwnych. W zależności od tego, jaki kolor ma nasz przedmiot, wybieramy z menu kolor najbardziej zbliżony i przesuwamy suwakami Barwy (Hue), Nasycenia (Saturation) i Jasności (Lightness) aż do osiągnięcia pożądanego efektu. (Ilustracja 3)

01 02

8. Podbicie struktury świateł i kontrastu

Wszystkie poniższe efekty będziemy stosować oczywiście na wcześniej wyszparowanym produkcie. Zatem maskę warstwy można kopiować na każdą warstwę dopasowania, a robimy to, przeciągając ją na drugą warstwę z wciśniętym klawiszem Alt. Dobrym sposobem na podbicie świateł jest dopasowanie o nazwie Kolor selektywny (Selective color). Z menu wybieramy przestrzeń koloru białego i zjeżdżamy w dół suwakiem czerni. Wydobywamy w ten sposób ewentualne bliki i odblaski na przedmiocie. (Ilustracja 1)

Jeśli chcemy podbić strukturę/fakturę przedmiotu, z górnego menu wybieramy Filtr → Inne → Górnoprzepustowy (Filter → Other → Highpass). Suwak ustawiamy na taką wartość, aby krawędzie nie „żarzyły” się poza obiektem. Tryb mieszania warstwy ustawiamy na opcję Nakładka (Overlay) lub Łagodne światło (Soft Light) w zależności od natężenia pożądanego efektu. (Ilustracja 2)

01 02 03

9. Blask tła

W fotografii produktowej często pożądanym zabiegiem jest rozjaśnianie tła znajdującego się bezpośrednio za obiektem. Tworzymy w tym celu nową warstwę dopasowań Krzywe (Curves). Łapiemy za środek krzywej i przesuwamy punkt lekko do góry, zwyczajnie rozjaśniając. (Ilustracja 1)

Używając kombinacji Cmd/Ctrl+I, odwracamy maskę. Białym pędzlem o sporym rozmiarze i twardości 0% rysujemy elipsę na przedmiocie i dookoła przedmiotu. Aby rozjaśnienie znalazło się wyłącznie za przedmiotem, posłużymy się wcześniej stworzoną maską przycinającą przedmiotu. Klikając na nią prawym klawiszem wraz z kombinacją klawiszy Cmd/Ctrl+Alt, zaznaczamy maskę. Następnie powracamy do naszej maski rozjaśniającej (krzywe) i czarnym pędzlem zamalowujemy cały obszar. W ten sposób wykluczamy przedmiot z efektu rozjaśnienia i pozostaje on wyłącznie na tle za przedmiotem. (Ilustracja 2, ilustracja 3 pokazuje efekt po zastosowaniu korekt opisanych w artykule)

Masz propozycję na temat poradnika?: Napisz do nas
Oceń :

Komentarze

2018-09-19 10:26:06

No i bomba - tego potrzebowałem! :)

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

magda

Architektura2024-06-06 11:49:17 magda

A ja bym patrzyła raczej na opowieść, historie żeby zdjęcie nie przedstawialo samego budynku a…

aniut

Ania Wibig2024-05-24 09:47:23 aniut

Super osoba, jestem wzruszona!…

topian

Jak i czym fotografować w górach2024-05-23 14:59:46 topian

Jeśli chcesz nowy w cenie do 3k. To masz wybór pomiędzy Sony A6000 APS-C vs Olympus M10MK2 lub…

dawid

Jak i czym fotografować w górach2024-05-13 22:16:00 dawid

Wiele z tych zdjęć to wschody i zachody słońca w górach. Jak wygląda temat chodzenia po…