Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Poradnik: Postedycja | 23.05.2010 | Początkujący | Kolor tła:

Katalogowanie i archiwizacja zdjęć. Część 5.

Piotr Surmiak

Poznaj propozycje Nikona
Dodaj do schowka

Wstęp

Zanim rzucimy się do kupowania programów, dzięki którym będziemy zarządzali swoimi zdjęciami, warto sprawdzić, jakie oprogramowanie kupiliśmy w komplecie z aparatem. Producenci zwykle dołączają do aparatu płytę z różnymi przydatnymi narzędziami, które ułatwiają przenoszenie zdjęć z aparatów na dysk komputera, ich przeglądanie, a także poprawianie i drukowanie oraz rozsyłanie wśród znajomych. Programy takie można też znaleźć na stronach internetowych producentów aparatów. Firma Nikon oferuje darmowe programy Nikon Transfer oraz ViewNX, a także odpłatny Capture NX2, który można za darmo testować przez 60 dni.

Nikon Transfer

Wybór żródła zdjęć

Nikon Transfer ułatwia przenoszenie zdjęć z kart pamięci i aparatów do komputera. Uruchom program i podłącz do komputera aparat lub czytnik kart, do którego należy włożyć kartę. W oknie programu pojawią się wówczas ikony reprezentujące aparaty bądź urządzenia przenośne podłączone do komputera. Po kliknięciu jednej z ikon pojawi się u dołu okna podgląd wszystkich zdjęć, które program odszukał na karcie lub w wybranym urządzeniu.

Grupowanie zdjęć

Początkowo program wyświetla wszystkie zdjęcia zapisane na wybranym nośniku. Jeśli jest ich zbyt dużo, dla wygodniejszego przeglądania można je pogrupować. Rozwiń listę Group i wybierz jedną z dostępnych opcji, np. Folder. Miniatury zdjęć zostaną wówczas podzielone na grupy według folderów utworzonych na nośniku. Jeżeli jeden z folderów jest otwarty niepotrzebnie, można ukryć podgląd zapisanych w nim zdjęć, klikając małą strzałkę umieszczoną po lewej stronie nazwy folderu.

Transfer zdjęć

Początkowo wszystkie zdjęcia zapisane na wybranym nośniku są zaznaczone, więc do ich przeniesienia na komputer wystarczy jedno kliknięcie przycisku Start Transfer. Program zaczyna wówczas kopiować pliki do folderu Nikon Transfer, który zostaje automatycznie utworzony w folderze Moje obrazy. U dołu okna widać wtedy pasek informujący o postępie tej operacji.

Wybór zdjęć

Jeśli chcesz zmienić miejsce, w program umieści na dysku nowe zdjęcia, otwórz zakładkę Primary Destination. Rozwiń listę Primary destination folder i kliknij polecenie Browse. W oknie, które się pojawi, wskaż folder, do którego mają być kopiowane zdjęcia, po czym kliknij przycisk OK.
 

Lokalizacja zdjęć

Jeżeli chcesz skopiować tylko część zdjęć, usuń zaznaczenie ze wszystkich plików, klikając przycisk Select None. Jest on umieszczony po prawej stronie nagłówka, nad oknem z miniaturami zdjęć. Teraz możesz zaznaczyć właściwe zdjęcia, klikając puste kwadratowe pole pod nazwą każdego z nich.
 
 
 

Zmiana nazwy zdjęć

Zakładka Primary Destination umożliwia też zmianę nazw zdjęć podczas ich kopiowania. Po jej otwarciu włącz opcję Rename photos during transfer, a następnie kliknij przycisk Edit. Dostępne w oknie opcje pozwalają zachować oryginalne nazwy albo uzupełnić je o nowe elementy lub całkowicie je zastąpić nowym opisem. Kolejne numery możemy też uzupełnić o datę i czas wykonania zdjęć. Można także określić numer, od którego zacznie się numerowanie plików.

Nikon transfer - opisy zdjęć

Szablony opisów

Program Nikon Transfer posiada funkcję uzupełniania kopiowanych zdjęć o dodatkowe informacje, dzięki którym łatwiej będzie później odnaleźć konkretne obrazy na dysku. Możemy przy tym stworzyć różnego rodzaju szablony, które ułatwią przypisanie zdjęć do najbardziej typowych kategorii. Po zaznaczeniu zdjęć, którym chcesz nadać nowy opis, otwórz zakładkę Embedded Info i rozwiń listę XMP/IPTC Preset. Z listy wybierz szablon opisu najlepiej pasujący do wybranych zdjęć.
 
 
 
 

Tworzenie szablonów

W każdej chwili możesz stworzyć nowy szablon opisu zdjęć lub poprawić istniejący. Kliknij przycisk Edit, a następnie w oknie XMP/IPTC Preset przycisk New i wpisz nazwę nowego szablonu. Zaznacz pola, które mają być dodane do opisu zdjęć, i wpisz właściwe informacje. Z listy Label możesz wybrać liczbę punktów, jakie przydzielasz zdjęciom, i odpowiedni dla nich kolor. W polu Rating zaznacz, ile gwiazdek oceny im nadajesz. W polu Keywords wpisz hasła ułatwiające odszukanie zdjęć. W polu Descripton dodaj opis zdjęć oraz wskaż właściciela praw autorskich. W polu Contact możesz podać swoje dane, a w kolejnych polach – dokładnie opisać miejsce i czas wykonania zdjęć oraz ich zawartość, a także kategorię, do jakiej można je zaliczyć.

Wirtualny dysk Nikona

Za pomocą programu Nikon Transfer możesz przesłać wybrane zdjęcia do internetowego serwisu my Picturetown Nikona. Jeżeli utworzyłeś wcześniej w tym serwisie darmowe konto, możesz pomieścić na nim do 2 GB zdjęć. Po otwarciu zakładki my Picturetown musisz tylko włączyć opcję Upload photos to my Picturetown. Następnie w polu E-mail ID wpisz adres, który podałeś podczas zakładania konta, oraz hasło. Kliknij przycisk Start Transfer, a program prześle zaznaczone zdjęcia wprost do internetowego archiwum. Przy okazji uruchomiony zostanie też program ViewNX, jeżeli jest już zainstalowany. Pozwala on na podstawową edycję zdjęć oraz poprawę ich wyglądu.

Ćwiczenia

 • Włóż kartę pamięci ze zdjęciami do czytnika i uruchom program Nikon Transfer, po czym przejrzyj zdjęcia zapisane na karcie.
 • Wyłącz zaznaczenie wszystkich zdjęć i wybierz te, które chcesz skopiować na dysk.
 • Otwórz zakładkę Primary Destination i zmień docelowy folder dla zdjęć.
 • Skopiuj wybrane zdjęcia do wskazanego folderu.

Nikon ViewNX

Do swoich aparatów Nikon dołącza wygodną przeglądarkę zdjęć ViewNX. Jest ona także dostępna za darmo na stronie internetowej firmy. Poza wyszukiwaniem potrzebnych nam zdjęć możemy za jej pomocą nieco poprawiać ich wygląd, a także tworzyć pokazy zdjęć. Program potrafi też przesłać wybrane zdjęcia na stronę my Picturetown, która pełni rolę wirtualnego archiwum zdjęć i służy do ich udostępniania wybranym przez nas osobom. Za pomocą ViewNX możemy szybko przeglądać dyski i foldery z obszernymi zbiorami zdjęć zapisanych w różnych formatach graficznych.

Wielkość miniatur

Po uruchomieniu programu wyszukaj w lewym panelu folder ze zdjęciami, które chcesz obejrzeć. W prawym panelu pojawią się miniatury zdjęć. Za pomocą suwaka umieszczonego po prawej stronie nagłówka prawego panelu możesz zmienić wielkość miniatur.

Widok zdjęć

Jeżeli chcesz się przyjrzeć jakiemuś zdjęciu dokładniej, kliknij dwukrotnie jego miniaturkę. Program wyświetli okno podglądu zdjęcia, które zajmie cały ekran. Naciskając klawisze kursora, możesz wyświetlać w powiększeniu kolejne lub wcześniejsze zdjęcia bez zamykania okna podglądu.
 
 

Szybki podgląd zdjęć

W każdej chwili możesz włączyć dodatkowy panel, w którym widoczne będzie w powiększeniu wybrane zdjęcie. Kliknij ikonę Select view mode, umieszczoną po lewej stronie paska narzędzi, i z menu, które się pojawi, wybierz opcję Image viewer. W oknie programu wyświetli się dodatkowy panel z podglądem wybranego zdjęcia. W ten sam sposób, wybierając opcję Thumbnail View, możesz wrócić do podglądu samych miniatur.

Nikon ViewNX - Opisy zdjęć

Program ViewNX pozwala uzupełnić informacje zapisane wraz ze zdjęciem o nowe dane, takie jak nazwisko autora zdjęcia czy miejsce, w którym zdjęcie zostało wykonane. Warto też dodać do opisu słowa kluczowe, dzięki którym łatwiej będzie w przyszłości odszukać potrzebne akurat zdjęcia.

Opis zdjęć

Program może wyświetlić informacje zapisane wraz ze zdjęciem przez aparat. Po zaznaczeniu jednego ze zdjęć kliknij z lewej strony okna zakładkę Metadata.

Własny opis zdjęć

Aby uzupełnić opis zdjęć o dodatkowe informacje, musisz skorzystać z szablonów, które dostępne są w programie lub zostały stworzone samodzielnie. Do nadania szablonu zaznacz zdjęcie i wybierz z menu Edit polecenie Load XMP/IPTC Preset. Następnie wskaż właściwy szablon z opisem zdjęcia i w zakładce Metadata kliknij przycisk Apply.
 

Tworzenie nowego profilu

Jeżeli konieczne jest stworzenie nowego szablonu z opisem zdjęć, należy wybrać z menu Edit polecenie Options. W oknie Options otwórz zakładkę XMP/IPTC Preset. Po kliknięciu przycisku New wpisz nazwę nowego szablonu i uzupełnij poszczególne pola o właściwe informacje. Aby informacje zostały zapisane w szablonie, zaznacz pole umieszczone po prawej stronie opisu albo włącz opcję Check all, a następnie kliknij przycisk OK.

Nikon ViewNX - Korekta plików RAW

Program ViewNX dysponuje podstawowymi narzędziami do poprawy wyglądu zdjęć. Dostęp do nich zależy jednak od formatu, w jakim zostały zapisane zdjęcia. Największe możliwości edycji dają zdjęcia zapisane jako pliki RAW. W ich przypadku dostępne są bowiem opcje umożliwiające zmianę ekspozycji i kolorystyki zdjęć. Oczywiście każdy producent aparatów udostępnia oprogramowanie obsługujące wyłącznie swoje własne formaty RAW, dlatego Nikon ViewNX pracuje na RAW-ach zapisanych w aparatach tej marki.

Zmiana ekspozycji

Po zaznaczeniu zdjęcia zapisanego w formacie RAW otwórz w lewym panelu okna zakładkę Quick Adjustment. Za pomocą suwaka Exposure Comp. możesz zmienić ekspozycję zdjęcia. Przesuwając suwak w lewo lub w prawo, przyciemnisz lub rozjaśnisz zdjęcie.
 
 

Automatyczna korekta balansu bieli

Balans bieli można skorygować za pomocą kilku elementów. Z listy White Balance wybierz opcję najlepiej określającą rodzaj światła, przy jakim wykonywane były zdjęcia. Po wybraniu opcji Calculate Automatically program automatycznie dobierze parametry balansu bieli. Jeśli efekt nie będzie zadowalający, możesz wykorzystać kolejne opcje, które uwzględniają najczęściej spotykane rodzaje oświetlenia naturalnego i sztucznego.

Ręczna poprawa balansu bieli

Jeśli użycie automatycznych funkcji poprawy balansu bieli nie daje właściwego efektu, możesz ręcznie poprawić kolorystykę zdjęcia. Włącz opcję Calculate Automatically i przesuń lekko suwak Fine Adjustment, tak aby uzyskać prawidłową temperaturę światła. Operacja ta powoduje zmianę zawartości kolorów żółtego i niebieskiego. Za pomocą suwaka Tint możesz zmienić zawartość kolorów zielonego i purpurowego.

Zmiana intensywności kolorów

Opcje znajdujące się na liście Picture Control pozwalają zmieniać charakterystykę tonalną zdjęć. Dzięki nim możesz wzmocnić lub osłabić kontrasty oraz nasycenie kolorów albo przekształcić je w odcienie szarości. Po kliknięciu przycisku Launch Utility otwarte zostanie dodatkowe okno z elementami umożliwiającymi precyzyjne ustalenie wyglądu zdjęcia.
 

Nikon ViewNX - Poprawa dowolnych zdjęć

Za pomocą dodatkowych narzędzi zgromadzonych w zakładce Quick Adjustment możesz poprawiać wygląd zdjęć zapisanych zarówno w plikach typu RAW, jak i w plikach JPG. Wspólny zestaw narzędzi umożliwia zmianę jasności i kontrastu obrazu, a także poprawę wyglądu zdjęć prześwietlonych lub niedoświetlonych. Możesz również zmieniać nasycenie kolorów oraz usuwać efekty powstałe wskutek występowania aberracji chromatycznych.

Zmiana podstawowych parametrów

Trzy kolejne suwaki pozwalają na szybką poprawę wyglądu zdjęć. Suwak Sharpness umożliwia wyostrzenie obrazu. Suwakiem Contrast możesz zwiększyć lub zmniejszyć kontrasty, a suwakiem Brightness – rozjaśnić lub przyciemnić zdjęcie. Najlepsze efekty uzyskasz, łącząc te zmiany razem, chociażby lekko rozjaśniając zdjęcie i wzmacniając kontrast lub odwrotnie.

Korekta zdjęć niedoświetlonych lub prześwietlonych

Za pomocą suwaka Highlight Protection możesz zachować detale w obszarach mocno oświetlonych. Zwiększenie wartości Shadow Protection powoduje natomiast, że lepiej zachowywane są detale w obszarach zacienionych.

Poprawa silnych kontrastów

Warto sprawdzić, jak będzie się zmieniał wygląd zdjęcia przy wyborze sposobu działania funkcji D-Lightning. Pozwala ona uchronić przez zatarciem detale zdjęć, na których występują obszary o dużych kontrastach w oświetleniu.

Wzmocnienie kolorów

Suwak Color Booster wzmacnia kolorów, gdy ich natężenie jest niewystarczające. Za pomocą dodatkowych opcji można dopasować kolory zgodnie z barwami ludzkiego ciała (służy do tego opcja People) lub barwami typowymi dla zdjęć krajobrazów (opcja Nature).
 
 

Usuwanie purpurowych otoczek

Jedną z najczęściej występujących i najbardziej zauważalnych na zdjęciach wad obiektywów jest aberracja chromatyczna. Sprawia ona, że wokół ciemnych obiektów widocznych na jasnym tle pojawiają się kolorowe otoczki. Za pomocą funkcji Axial Color Aberration możesz spróbować je usunąć. Włącz opcję Auto, a następnie suwakiem spróbuj dopasować działanie funkcji, tak aby kolorowe otoczki zniknęły ze zdjęcia.

Ćwiczenia

 • Uruchom program ViewNX i odszukaj folder z dużą liczbą zdjęć, po czym przejrzyj ich miniatury.
 • Zmień sposób wyświetlania zdjęć, tak aby widoczny był duży podgląd zaznaczonego pliku.
 • Zmień ostrość, jasność i kontrast zdjęcia.
 • Wzmocnij kolory na jednym ze zdjęć.

Nikon Capture NX2

Program Capture NX2 wyposażono w pokaźne możliwości i sporo funkcji przeznaczonych do modyfikacji zdjęć. Możemy za jego pomocą zmieniać nie tylko wygląd całych zdjęć, ale też ich wybranych fragmentów. Przede wszystkim jednak pozwala on na zaawansowaną edycję zdjęć, które zostały zapisane w aparatach marki Nikon jako pliki typu RAW. Zdjęcia tego rodzaju zawierają pełną informację, którą przechwyciła matryca aparatu, i nie były poddawane żadnym modyfikacjom przez elektronikę aparatu. W związku z tym możemy poddać je takim korektom, jakie nie są możliwe do wykonania w przypadku zdjęć przekonwertowanych w aparacie do postaci plików typu JPG lub TIF. Pozwala to na daleko idącą zmianę ekspozycji zdjęć, ich kolorystyki, usuwanie szumów i skaz, jakie pojawiają się na zdjęciach wskutek pracy samej matrycy światłoczułej.

Przeglądarka zdjęć

Po uruchomieniu programu otwiera się panel Browser z miniaturkami zdjęć, które zostaną odnalezione w otwartym folderze. Po lewej stronie okna umieszczony jest panel Folder z drzewem katalogów. Możesz w nim wybrać folder, którego zawartość ma być wyświetlona w panelu Browser. Panel Metadata wyświetla podstawowe informacje zapisane wraz ze zdjęciem, które jest akurat zaznaczone. Panele umieszczone po prawej stronie okna są wykorzystywane dopiero z chwilą wybrania jednego ze zdjęć. Wystarczy kliknąć dwukrotnie właściwą miniaturkę zdjęcia.

Nikon Capture NX2 - Podstawowa edycja zdjęć

Wielkość podglądu

Po dwukrotnym kliknięciu miniatury zdjęcia program zamknie panele z drzewem katalogów i podglądem miniaturek zdjęć, a w ich miejsce wyświetli okno z podglądem wybranego zdjęcia. Po prawej stronie okna pojawi się panel z elementami pozwalającymi na modyfikację zdjęcia. Przed rozpoczęciem jego edycji warto jednak zmaksymalizować rozmiar okna ze zdjęciem, a także rozciągnąć widok zdjęcia na całe okno, do czego służy kombinacja klawiszy Ctrl + 0.
 
 

Obrót zdjęcia i poziomowanie

Nad oknem edycji zdjęć umieszczony jest pasek podstawowych narzędzi. Każdorazowe kliknięcie ikony narzędzia Rotate spowoduje obrócenie zdjęcia o 90 stopni. Narzędzie Straighten pozwala natomiast na wypoziomowanie zdjęcia lub jego obrócenie o dowolny kąt. Po włączeniu narzędzia Straighten kliknij miejsce, gdzie zaczyna się linia, która powinna być pozioma lub pionowa, po czym przeciągnij kursor do drugiego końca tej linii. Po zwolnieniu klawisza myszy program odpowiednio obróci zdjęcie. Jeżeli obrót jest niewłaściwy, możesz w panelu Adjust wpisać w polu Rotate właściwy kąt obrotu zdjęcia.

Kadrowanie zdjęcia

Równie łatwo możesz wyciąć fragment zdjęcia. Włącz narzędzie Crop i przeciągając myszką w poprzek obszaru, który chcesz pozostawić, wyznacz granice, zgodnie z którymi zdjęcie zostanie wykadrowane. Możesz następnie przeciągnąć granice lub narożniki wyznaczonego obszaru, tak aby je dokładnie wyznaczyć. Gdy już zostaną ostatecznie ustalone, dwukrotnie kliknij zdjęcie, a program obetnie zbędne fragmenty obrazu.

Nikon Capture NX2 - Edycja plików RAW

Jeżeli do edycji wybrane zostało zdjęcie zapisane w formacie RAW, znaczne poszerza się liczba funkcji, za pomocą których można zmieniać jego wygląd. W palecie Edit list pojawi się wówczas dodatkowa zakładka o nazwie Camera Settings. Kliknięcie strzałki umieszczonej z lewej strony zakładki spowoduje rozwinięcie listy opcji. Elementy sterujące umieszczone w tej zakładce pozwalają na zmianę balansu bieli i tonacji kolorystycznej oraz trybu zapisu kolorów. Możliwe jest też wyostrzenie obrazu oraz redukcja szumów.

Temperatura barwowa

Najprostszą metodą ustalenia właściwego balansu bieli, a tym samym uzyskania wiernego odwzorowania kolorów, jest przyjęcie poprawnej temperatury światła oświetlającego sfotografowaną scenę. Możesz skorzystać przy tym z kilku gotowych wartości lub z funkcji automatycznego ustalania tej wartości. Właściwą opcję możesz wybrać z listy New WB. Przyjętą przez program temperaturę barwową i odcień kolorów możesz dopasować suwakami Fine Adjustment oraz Tint.

Punkt szarości

Precyzyjniejszą metodą ustalenia balansu bieli jest wskazanie na zdjęciu punktu szarości, w którym nasycenie bieli i czerni wynosi po 50%. Żeby skorzystać z tej metody, kliknij przycisk Set Color Temperature i wybierz opcję Set Gray Point. Następnie kliknij przycisk Start, po czym kliknij na zdjęciu punkt, który powinien być idealnie szary. Możesz też włączyć opcję Marque Sample, kliknąć przycisk Start i zaznaczyć na zdjęciu prostokąt, w którym występuje idealna szarość.

Zmiana tonacji kolorystycznej

Za pomocą narzędzi z pola Picture Control możesz znacząco wpłynąć na tonację kolorystyczną zdjęcia. Kliknij przycisk Non-Picture Control i wybierz opcję Picture Control. Następnie kliknij przycisk Standard i wybierz sposób, w jaki mają być modyfikowane kolory. Sprawdź, jak będzie wyglądało zdjęcie przy wybraniu każdej z dostępnych opcji, poczynając od Neutral, przez Vivid, Monochrome, aż po DX2MODE i opcje przeznaczone dla zdjęć portretowych oraz krajobrazowych. Po wybraniu właściwej opcji możesz jeszcze poprawić wygląd zdjęcia suwakiem Quick Adjustment.

Usuwanie szumów

Za pomocą elementów kontrolnych, które umieszczone są w polu Noise Reduction, możesz zmniejszyć intensywność szumów występujących na zdjęciu. Suwakiem Intensity zwiększasz poziom odszumiania, co jednak powoduje rozmycie detali widocznych na zdjęciu. W celu wyostrzenia obrazu zwiększ wartość opcji Sharpness. Możesz też sprawdzić, jak będzie wyglądało zdjęcie po włączeniu opcji Edge Noise Reduction.
 
 

Nikon Capture NX2 - Edycja wszystkich rodzajów zdjęć

Narzędzia dostępne w panelu Quick Fix, Camera & Lens Correction oraz Adjust pozwalają na zmianę wyglądu wszystkich rodzajów zdjęć, nie tylko plików typu RAW. Dzięki nim możesz modyfikować wygląd zdjęć w szerokim zakresie również przy użyciu rozbudowanych filtrów.

Rozjaśnianie i przyciemnianie

Panel Quick Fix umożliwia szybką poprawę wyglądu zdjęć, zwłaszcza gdy źle zostały dobrane parametry ekspozycji. Przez odpowiednie ukształtowanie wykresu możesz rozjaśnić lub przyciemnić zdjęcie, zachowując od razu właściwy kontrast, co pozwala wydobywać detale ukryte w cieniu. Wygięcie wykresu w górę powoduje rozjaśnienie zdjęcia, a wygięcie w dół – przyciemnienie. Wykres możesz kształtować w dowolną krzywą, tworząc na nim kolejne punkty kontrolne.

Zmiana kontrastów

Za pomocą suwaka Contrast możesz jeszcze wzmocnić lub osłabić kontrasty. Przy tej operacji część detali może ulec zatarciu wskutek przyciemniania obszarów niedoświetlonych bądź oświetlonych zbyt mocno. Warto wówczas skorzystać z suwaka Highlight Protection lub Shadow Protection. Pierwszy pozwala rozjaśnić lekko obszary zbyt ciemne, drugi nieco zmniejsza jasność miejsc mocno oświetlonych.

Zmiana nasycenia kolorów

Suwakiem Saturation możesz zmienić nasycenie kolorów, tak aby uzyskać bardziej naturalny wygląd zdjęcia. Zwiększenie wartości Saturation powoduje wzmocnienie nasycenia kolorów, co jednak sprawia, że stają się one zbyt jaskrawe. Niekiedy lepiej lekko zmniejszyć nasycenie, zwłaszcza gdy samo zdjęcie jest mocno kontrastowe.
 

Ćwiczenia

 • Uruchom program Capture NX2 i odszukaj folder z dużą liczbą zdjęć, po czym przejrzyj ich miniatury.
 • Otwórz zdjęcie wymagające korekty jasności i kontrastu.
 • Usuń nieco szumów ze zdjęcia.
 • Zmień jasność i kontrast zdjęcia.
 • Zwiększ nasycenie kolorów na wybranym zdjęciu.

Zakończenie

Na tym kończymy przegląd programów przeznaczonych do archiwizacji i katalogowania cyfrowych fotografii. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do wprowadzenia porządku w swoich fotograficznych zbiorach. Zahaczyliśmy też o wstępną obróbkę graficzną zdjęć, licząc, że nakłonimy w ten sposób czytelników do własnych eksperymentów. Do dzieła!

Masz propozycję na temat poradnika?: Napisz do nas
Oceń :

Zobacz podobne poradniki

rozwiń

Komentarze

admin

admin 2010-07-28 14:15:59

Zarchiwizowana dyskusja: "Czy Capture NX 2 pozwala na tworzenie prezentacji z wieloma zdjęciami"


2010.07.28 14:15   serenavonde
Jestem bardzo nie komputerowy co przy fotografii cyfrowej jest pewnym wyzwaniem:(
Mam być może trywialne pytanie? Czy zapomocą Capture NX 2 mozna robic prezentacje wielu zdjęć na pełnym ekranie, a jeśli tak to jak to zrobić? Nie potrafiłem tego znaleść w instrukcji do programu.
pozdrawiam

yanish

Dzięki za szczegółowe omówienie!Przy okazji mam propozycję,aby red."Szeroki kadr"omówiła w podobny sposób zagadnienie uruchamianie  plików NEF w Camera Raw.Jako niedawny posiadacz Nikon D5000 mam z tym problemy!(jak sie orientuję-nie tylko ja!).Pozdrawiam.

Szereny

Nie wiem, czy pominęłam jakieś opcje, czy może ten program tak ma, ale moje pierwsze spotkanie z dwoma pierwszymi programami przyniosły kolosalne rozczarowanie. Nie mając wcześniej z nimi nic wspólnego, niefrasobliwie otworzyłam program, podpięłam aparat i przerzuciłam zdjęcia, od razu zaznaczając, żeby skasował je z karty. Z racji, iż robiłam to "na szybko" sprawdziłam tylko, czy ilość plików się zgadza i pojechałam gdzieś w teren. Jakież było moje zdziwienie i gigantyczne rozczarowanie, gdy zobaczyłam, że WSZYSTKIE pliki są w formacie JPG! Zniknęły RAWy. Przy przenoszeniu program automatycznie je zamienił na jpgi. Gdzieś na forach internetowych wyczytałam, że ten program tak po prostu ma i jedyną opcją jest wyciągnięcie karty, przełożenie do czytnika i bezpośrednie przeniesienie na dysk. Czy to prawda? Nie wiem. Może gdzieś pominęłam jakąś opcję. Szkoda, że w artykule nie ma o tym ani słowa. Ktoś, kto nie zna programu, może się podobnie naciąć.

michallip

michallip 2014-05-15 17:40:10

Fajna strona, nawet ciekawy wpis, dodam se do ulubionych niech strace :)

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

maril

Filip Blaauw2023-09-03 18:04:26 maril

Świetne zdjęcia gratuluje pasji…

agnieszkaf

Ptak w krajobrazie2023-08-28 21:24:05 agnieszkaf

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…

glen

Ptak w krajobrazie2023-08-17 17:40:53 glen

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…

bartosz

Czarek Sokołowski2023-08-15 23:48:35 bartosz

-tylko radosne zdjęcia !????????????????????…