Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Poradnik: Postedycja | 22.04.2010 | Średnio zaawansowani | Kolor tła:

Katalogowanie i archiwizacja zdjęć. Część 4. Adobe Photoshop Lightroom

Piotr Surmiak

Zdobądź kolejny stopień wtajemniczenia
Dodaj do schowka

Wstęp

Tylko korzystając ze specjalnego programu, jesteśmy w stanie zapanować nad dużą liczbą zdjęć, zwłaszcza gdy chcemy wykorzystać je w profesjonalny sposób. Program Adobe Lightroom pozwala nie tylko na przeglądanie zdjęć oraz ich szybkie wyszukiwanie. Umożliwia również poprawę ich wyglądu, usuwanie zbędnych obiektów, a nawet uzyskanie różnorodnych efektów graficznych, i to bez ingerencji w oryginalne pliki fotografii. Dzięki temu zawsze na dysku pozostają nienaruszone oryginały, a jedno zdjęcie można wykorzystać do różnorodnych celów. Najlepsze fotografie możemy też w szybki i prosty sposób umieścić w internetowej galerii albo stworzyć z nich prezentację multimedialną.

Import i przeglądanie zdjęć

Wybór żródła zdjęć

Po pierwszym uruchomieniu programu nie przejmuj się, że nie widać żadnego zdjęcia. Kliknij przycisk Import i w oknie Import przycisk Choose Files. Możesz odczytać zdjęcia z karty pamięci lub bezpośrednio z aparatu, klikając przycisk Camera or Card Reader, ale nie jest to dobre rozwiązanie: po wyjęciu karty z czytnika lub po odłączeniu aparatu stracisz dostęp do zdjęć. Najlepiej przenieść zdjęcia na dysk i dopiero stamtąd zaimportować je do programu.

Wybór folderu

W oknie Import Photos or Lightroom Catalog zaznacz foldery ze zdjęciami, które chcesz zaimportować, lub tylko poszczególne zdjęcia. Następnie kliknij przycisk Import All Photos in Selected Folder. W oknie Preview możesz wskazać konkretne zdjęcia, które mają być zaimportowane do programu, ale domyślnie wszystkie zdjęcia z wybranych folderów będą zaznaczone. W oknie Import Photos rozwiń listę File Handling i wybierz, w jaki sposób program ma zaimportować wybrane pliki.

Lokalizacja zdjęć

Jeżeli chcesz zostawić zdjęcia w ich dotychczasowych folderach, wybierz opcję Add photos to catalog without moving. Jeżeli użyjesz opcji Copy photos to a new location, zdjęcia zostaną skopiowane do folderu używanego przez program Lightroom. Wybranie opcji Move photos to a new location sprawi, że zdjęcia zostaną przeniesione do tego folderu. Po wybraniu właściwej opcji kliknij przycisk Import.

Przeglądanie zdjęć

Po wczytaniu zdjęć ich miniatury pojawią się w głównym oknie programu. Za pomocą przycisków umieszczonych w lewym dolnym rogu okna podglądu możesz zmienić sposób wyświetlania podglądu zdjęć, a także rozmiar ich miniatur. Po kliknięciu przycisku Compare program wyświetli obok siebie dwa wybrane zdjęcia. Klikając przycisk Survey View, możesz wyświetlić podgląd tylko tych zdjęć, które zostały zaznaczone.

Flagi, oceny i kolorowe ramki

Oflagowanie zdjęć

Program Lightroom pozwala wyróżnić niektóre ze zdjęć na trzy sposoby. Możemy zdjęcia oflagować, nadać im ocenę oraz zaznaczyć wybranym kolorem ramki. Żeby wyróżnić zdjęcia, przytrzymaj klawisz [Ctrl] i kliknij każde z nich w oknie podglądu zdjęć. Następnie kliknij jedno z zaznaczonych zdjęć prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Set Flag. W dodatkowym menu kliknij polecenie Flag. Za pomocą polecenia Unflag możesz usunąć flagi ze zdjęć, a poleceniem Rejected zaznaczyć je jako odrzucone.

Ocena zdjęć

Po zaznaczeniu zdjęć, które zasługują na taką samą ocenę, kliknij jedno z nich prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Set Rating. Z dodatkowego menu możesz wybrać liczbę gwiazdek, którą chcesz przypisać zdjęciom. Pod ich podglądem pojawi się wybrana liczba gwiazdek. Za pomocą polecenia Decrease Rating możesz zmniejszyć ocenę, zaś poleceniem Increase Rating możesz ją zwiększyć.
 
 

Kolor obramowania

Wybrane ze zdjęć możesz wyróżnić kolorową ramką. Po zaznaczeniu zdjęć wystarczy jedno z nich kliknąć prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybrać polecenie Set Color Label. Z dodatkowego menu należy następnie wybrać kolor ramki: czerwony (Red), żółty (Yellow), zielony (Green), niebieski (Blue) lub fioletowy (Purple).

Wyszukiwanie oznaczonych zdjęć

Zdjęcia, które mają nadane atrybuty, możesz błyskawicznie zaznaczyć dzięki poleceniom z menu Edit. Funkcja Select by Flag pozwala zaznaczyć oflagowane zdjęcia. Polecenie Select by Rating służy do zaznaczania zdjęć o tej samej ocenie, a Select by Color Label pozwala zaznaczyć zdjęcia o tym samym kolorze ramki. Używając dodatkowych funkcji, można też uzupełnić listę zaznaczonych zdjęć lub usunąć z niej określoną grupę zdjęć.

Filtry wyświetlania zdjęć

Sama możliwość różnorodnego oznaczania zdjęć nie byłaby przydatna, gdyby nie opcja błyskawicznego wyświetlenia zdjęć o wybranym oznaczeniu. W pasku nad oknem podglądu zdjęć kliknij przycisk Attribute. W pasku, który pojawi się poniżej, wybierz atrybuty, jakim powinny odpowiadać wyświetlane zdjęcia. Klikając na jedno z oznaczeń, włączasz je jako filtr, a kolejnym kliknięciem wyłączasz. Możesz więc, przykładowo, włączyć takie ustawienia, że z wybranego folderu wyświetlane będą tylko zdjęcia oflagowane, które przy tym mają przypisaną czerwoną, zieloną lub niebieską ramkę.

Kolekcje zdjęć

Kolekcje zdjęć

Jeśli potrzebujesz wybrać z różnych folderów dużą liczbę zdjęć, najwygodniej jest zgromadzić je w osobnej kolekcji. Po zaznaczeniu zdjęć w jednym z folderów wybierz z menu Library polecenie New Collection. W oknie Create Collection wpisz w polu Name nazwę kolekcji, np. Wybrane. Sprawdź, czy włączona jest opcja Include selected photos, po czym kliknij przycisk Create.

Uzupełnianie kolekcji

W każdej chwili możesz uzupełnić dowolną z utworzonych kolekcji o nowe zdjęcia. Wystarczy, że otworzysz jeden z folderów, zaznaczysz wybrane zdjęcia, po czym przeciągniesz je do okna kolekcji i upuścisz na nazwę właściwej kolekcji. Jeśli chcesz usunąć zdjęcie z kolekcji, kliknij na nim prawym klawiszem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Remove from Target Collection.

Lista kolekcji

Rozwiń w lewym panelu listę Collections. Na liście znajduje się kilka gotowych kolekcji, zgromadzonych w grupie Smart Collections. Ułatwiają one szybkie wyszukiwanie zdjęć o podobnych cechach, np. z takim samym kolorem ramki lub oznaczonych tą samą liczbą gwiazdek. Pod tą grupą będzie widać utworzoną kolekcję o nazwie Wybrane. Po kliknięciu jej nazwy w oknie podglądu pojawią się zdjęcia umieszczone tylko w tej kolekcji. Ich przetwarzanie wiąże się jednak ze zmianą wyglądu zdjęć umieszczonych w poszczególnych folderach, chociaż nie ma wpływu na oryginalne pliki zapisane na dysku.

Szybka edycja zdjęć

Obrót zdjęć

Pliki fotografowane w pionie program zazwyczaj widzi jako poziome. Możesz je bardzo łatwo obrócić. Przytrzymaj wciśnięty klawisz [Ctrl] i kliknij kolejno te zdjęcia, które wymagają odwrócenia w tę samą stronę. Ustaw następnie kursor nad jednym z tych zdjęć. Pod zdjęciem pojawią się wówczas dwie zawinięte strzałki. Wystarczy, że klikniesz na strzałce obrazującej obrót we właściwą stronę, a program obróci w ten sposób wszystkie zaznaczone zdjęcia.

Gotowe rozwiązania

Po prawej stronie okna, pod wykresem histogramu, umieszczono paletę Quick Develop. Po jej rozwinięciu dostępne są elementy sterujące, które pozwalają na szybką edycję zdjęć. Lista Saved Preset zawiera zestawy parametrów, dzięki którym możesz jednym ruchem myszki uzyskać typowe efekty wizualne, takie jak postarzenie zdjęcia, zamianę kolorów w odcienie szarości lub sepii, automatyczną poprawę tonacji, wyostrzenie obrazu czy poprawę kontrastu.

Wygląd zdjęć

Aby poprawić balans bieli, rozwiń listę White Balance i wybierz Auto. Kliknij przycisk Auto Tone, aby poprawić tonację zdjęć. Za pomocą przycisków z pola Exposure rozjaśnisz lub przyciemnisz zdjęcia. Przyciski z pola Clarity zmieniają kontrasty, a z pola Vibrance zmieniają natężenie kolorów. Gdy przytrzymasz [Alt], w polach tych dostępne będą przyciski wyostrzające obraz i zmieniające nasycenie kolorów.
 

Zapis zmienionych zdjęć

Wprowadzone modyfikacje pamiętane są tylko w programie i nie są zapisywane w plikach na dysku. Jeżeli chcesz uzyskać zdjęcia uwzględniające wszystkie zmiany, zaznacz zmodyfikowane zdjęcia w oknie podglądu i z menu File wybierz Export. W polu Export Location wskaż miejsce na dysku, gdzie mają być zapisane nowe pliki, uwzględniające wprowadzone zmiany. W polu File Naming określ sposób nazywania pliku, a w polu File Settings wybierz format zapisu, po czym kliknij przycisk Export.

Zmiana geometrii zdjęć

Obrót zdjęcia

W oknie podglądu zaznacz zdjęcie, którego geometria wymaga poprawy. W prawym panelu kliknij zakładkę Develop. W polu pod histogramem zdjęcia kliknij ikonę Crop Overlay. Ustaw kursor w pobliżu jednego z narożników zdjęcia. Gdy kształt kursora zmieni się w zagiętą strzałkę, przyciśnij lewy klawisz myszy i przeciągnij kursor w takie miejsce, aby uzyskać właściwy obrót zdjęcia.

Poziomowanie zdjęcia

Lightroom pozwala w szybki sposób tak obrócić zdjęcie, że wybrane elementy zostaną ułożone dokładnie w poziomie lub w pionie. W tym celu włącz narzędzie Crop Overlay i w polu Tool kliknij narzędzie Angle lub przytrzymaj klawisz [Ctrl]. Przeciągnij kursorem między elementami, które chcesz ułożyć poziomo lub pionowo, po czym zwolnij klawisz myszy. Program sam odpowiednio obróci zdjęcia.

Kadrowanie zdjęć

Gdy zdjęcie wymaga przycięcia, włącz narzędzie Crop Overlay i przeciągnij jeden z narożników zdjęcia tak, aby uzyskać właściwą wielkość obrazu. Jeżeli chcesz zachować oryginalne proporcje, kliknij w polu Tool ikonę kłódki lub przytrzymaj [Shift]. Po skadrowaniu zdjęcia możesz je przesunąć myszką w ramach nowych granic. Do właściwego ustawienia zdjęcia wykorzystaj siatkę kilku linii pomocniczych, które zostają nałożone na zdjęcie po włączeniu funkcji Crop Overlay.

Bez zbędnych obiektów i czerwonych oczu

Dokładny widok zdjęcia

Program Lightroom pozwala na szybkie usunięcie ze zdjęcia zbędnych elementów. Można dzięki temu pozbyć się różnych skaz czy smug, albo nawet owadów. Zaznacz w oknie Library zdjęcie wymagające korekty, a następnie kliknij zakładkę Develop. Gdy pojawi się podgląd całego zdjęcia, kliknij je raz, tak aby powiększyć widok obiektu, który chcesz usunąć (np. natrętnego owada).
 

Wskazanie zbędnego obiektu

Kliknij w prawym pasku (w polu pod oknem histogramu) ikonę Spot Removal. Włącz opcję Heal. Suwakiem Spot Size ustal wielkość pędzla, po czym kliknij miejsce, w którym widać zbędny element. Program samodzielnie wyszuka w pobliżu miejsce, z którego można pobrać wzorzec do zamalowania wybranego fragmentu zdjęcia. Jeżeli miejsce to nie jest odpowiednie, przeciągnij myszką okrąg, z którego kopiowany jest fragment zdjęcia.

Zmiana rozmiaru pędzla

W razie gdyby rozmiar pędzla był niewłaściwy, możesz przeciągnąć myszką krawędź okręgu, który wyznacza miejsce do zamalowania. Wielkość pędzla możesz też zmienić, przesuwając suwak Size w oknie Spot Edit. Suwakiem Opacity możesz zwiększyć przejrzystość pędzla, jeśli nie chcesz, aby usuwany obiekt zniknął ze zdjęcia całkowicie. Po zamalowaniu jednego miejsca możesz tę samą operację wykonać z innym obiektem.

Usuwanie czerwonych oczu

Kliknij dwukrotnie zdjęcie w miejscu, w którym widać efekt czerwonego oka. Włącz narzędzie Red Eye Correction. Kliknij centrum źrenicy, a program sam dopasuje rozmiar pędzla. Możesz też przeciągnąć kursor poza oko, samodzielnie ustalając kształt i rozmiar pędzla. W każdej chwili możesz też przeciągnąć w inne miejsce okrąg wyznaczający granice działania pędzla. Przeciągając granicę samego okręgu, możesz zmienić jego rozmiar.

Internetowa galeria zdjęć

Własna kolekcja zdjęć

Otwórz główną zakładkę Library. Wybierz folder ze zdjęciami, które mają się znaleźć w Internecie, i zaznacz te zdjęcia. Kliknij przycisk plus w pasku Collections i wybierz polecenie Create Collection. Nadaj kolekcji nową nazwę, np. Moje podróże, i kliknij przycisk Create. Otwórz kolekcję i przejrzyj zdjęcia. Możesz zmienić kolejność zdjęć, przeciągając je myszką.

Szablon galerii i podstawowe informacje

Otwórz zakładkę Web. W palecie Engine wybierz opcję Lightroom HTML Gallery. W palecie Preview wybierz schemat galerii, np. HTML Gallery. W palecie Site Info wpisz nazwę galerii. Jeżeli chcesz dodać logo, włącz opcję Identity Plate. Kliknij małą strzałkę, umieszczoną w rogu pola z przykładowym logo, i wybierz Edit, po czym wpisz własną nazwę galerii.

Kolory, układ i rozmiar zdjęć

Za pomocą elementów dostępnych w palecie Color Palette możesz zmienić kolor tła i poszczególnych elementów galerii. Diagram umieszczony w palecie Appearance pozwala na ustalenie liczby zdjęć wyświetlanych w spisie ilustracji galerii. Suwakiem Size, który znajduje się w polu Image Pages, określ rozmiar zdjęć wyświetlanych podczas przeglądania galerii zdjęcie po zdjęciu.

Opisy zdjęć

Kliknij w palecie Image Info opcję Title i wybierz informację, która ma służyć za tytuł każdego zdjęcia. Kliknij przycisk Export i w oknie Save Web Gallery wskaż folder, w którym mają być zapisane pliki tworzące galerię internetową. Po utworzeniu odpowiednich plików musisz je wszystkie przenieść na właściwy serwer FTP, z którego będą one udostępniane innym użytkownikom Internetu.

Wszystko pod klawiaturową ochroną

Praca z programem Lightroom może być bardzo szybka, jeżeli zastosujemy skróty klawiaturowe, które przypisane są niemal do każdej funkcji, jaką możemy wykonać w programie. Jest ich tak dużo, że nie opisywaliśmy ich w tekście, aby nie utrudnić poznania podstawowych możliwości programu. Warto jednak skorzystać z opcji Pomocy i dowiedzieć się, jakimi skrótami klawiaturowymi można się posługiwać podczas pracy z programem. Bardzo wiele funkcji, które zmieniają wygląd aplikacji, ma przypisanych jeden klawisz, więc ich użycie nie sprawia wiele trudności i łatwo je zapamiętać. Najbardziej podstawowe z nich to:

 • Tab – zamyka i otwiera boczne panele
 • F5 – zamyka i otwiera górny panel z zakładkami
 • F6 – zamyka i otwiera dolny panel podglądu zdjęć
 • F7 – zamyka i otwiera lewy panel
 • F8 – zamyka i otwiera prawy panel
 • F11 – otwiera dodatkowe okno podglądu zdjęć
 • F2 – służy do zmiany nazwy pliku
 • B – dodaje zdjęcie do biblioteki Quick Collection
 • C – otwiera okno porównawcze wybranych zdjęć
 • D – otwiera panel Develop z wybranym zdjęciem
 • E – otwiera powiększony podgląd wybranego zdjęcia
 • F – włącza i wyłącza tryb pełnoekranowy
 • G – włącza podgląd wielu zdjęć
 • J – włącza i wyłącza dodatkowe informacje o zdjęciu
 • L – wygasza elementy interfejsu i zostawia widoczne zdjęcie
 • P – nadaje zdjęciu flagę
 • T – zamyka i otwiera podręczny pasek narzędzi
 • 1–5 – nadają odpowiednie oceny
 • 6 – nadaje czerwoną ramkę
 • 7 – nadaje żółtą ramkę
 • 8 – nadaje zieloną ramkę
 • 9 – nadaje niebieską ramkę
 • 0 – usuwa wszelkie oceny

W kolejnej części

Producenci aparatów cyfrowych zazwyczaj dołączają do nich programy, które pozwalają na zarządzanie zdjęciami oraz ich podstawowe modyfikowanie. Firma Nikon nie jest wyjątkiem. Aplikacje Nikon Transfer oraz View NX są w pełni darmowe i z pewnością przydadzą się wielu użytkownikom aparatów. Osoby korzystające z aparatów zapisujących zdjęcia w postaci plików RAW powinny natomiast zainteresować się programem Capture NX2. Pozwala on uzyskać na bazie plików RAW zdjęcia o różnej ekspozycji, jasności czy kontraście, które można następnie zachować w plikach o standardowym formacie zapisu, np. JPG lub TIF. W następnej części naszego artykułu przyjrzymy się dokładniej możliwościom tych programów.

Ćwiczenia

 • Przejrzyj dowolny katalog ze zdjęciami i zaznacz zdjęcia o niewłaściwej orientacji, a następnie obróć je wszystkie razem.
 • Wybierz zdjęcia o podobnej tematyce i przypisz je do właściwej kategorii.
 • Nadaj wybranym zdjęciom odpowiednią ocenę.
 • Wybierz zdjęcia i stwórz z nich galerię internetową.
Masz propozycję na temat poradnika?: Napisz do nas
Oceń :

Zobacz podobne poradniki

rozwiń

Komentarze

admin

admin 2010-04-22 15:53:36

Zarchiwizowana dyskusja: "Katalogowanie i archiwizacja zdjęć. Część 4. Adobe Photoshop Lightroom"


2010.04.23 13:24   Banita71
witam serdecznie, przy okazji tego tematu mam pytanie. Jak w momencie importu z karty, aparatu zmienić nazwę wszystkich zdjęć imporotwanych? Mam np; nazwę DSC..... i chciałbym wszystkie importowane zdjęcia zmienić na nazwe dla mnie rozpoznawalną.
Nie doczytałem na ten temat. Może gdzieś mi to umknęło.

2010.05.09 16:57   Wojmarek
Jak ma Pan okno import, to w opcji file naming w oknie dialogowym wybiera pan opcję "edit" i wpisuje tam  swoją nazwę..

2010.05.18 14:43   FotoArt
Szkoda, że autor nie uwzględnił, iż istnieje spolszczenie do programu i co niektórzy posługują się tymże, polskim językiem.

klementyna

Wydaje mi się że akurat posiadanie polskiej wersji językowej pogramu jest o wiele prostsze i jaśniejsze niż posiadanie anglojęzycznej wersji. Prędzej można się domyślić co może do czego służyć (jeśli oczywiście sie nie ma kompletnie pojecia), a nie wszystkie angielskie nazwy są jasne a niekażdy zna perfekcyjnie techniczny język.I dlatego uważam żę autor dobrze zrobił posługując sie angielska wersja. Dodatkowo spolszczenie wychodzę zdecydowanie później i większość juz zdąrzy sie przyzwyczaić do angielskiej wersji.

Szereny

Nie została poruszona jedna kwestia, nad czym ubolewam. Z chwilą, gdy przyjdzie nam zreorganizować układ folderów na komputerze - tracimy wszystkie dane. Przeniesienie zdjęć do innego folderu, nie wspominając o innym dysku, skutkują później rytmicznym uderzaniem głową w klawiaturę. Nie wiem, może jest na to jakiś sposób, którego jeszcze nie odkryłam. W artykule o tym nic nie ma. Jedynym wyjściem zdaje się zapisywanie wszystkich zdjęć w formacie RAW do osobnego folderu, a przez to podwajanie przestrzeni zajmowanej przez zdjęcia.
Zwykły Picasso zapisuje w folderze z modyfikowanymi zmianami swój plik, który przechowuje historie zmian. Czy nie ma czegoś podobnego w Lightroomie? Możliwości wyeksportowania do jednego pliku samej historii zmian w obrębie danego folderu? Tak, żeby po przeniesieniu folderu np. na inny dysk, można było wrócić do modyfikowanych zdjęć, zamiast zaczynać wszystko od początku.

psasnal


2011.03.03 11:09   Szereny:

Nie została poruszona jedna kwestia, nad czym ubolewam. Z chwilą, gdy przyjdzie nam zreorganizować układ folderów na komputerze - tracimy wszystkie dane. Przeniesienie zdjęć do innego folderu, nie wspominając o innym dysku, skutkują później rytmicznym uderzaniem głową w klawiaturę. Nie wiem, może jest na to jakiś sposób, którego jeszcze nie odkryłam. W artykule o tym nic nie ma. Jedynym wyjściem zdaje się zapisywanie wszystkich zdjęć w formacie RAW do osobnego folderu, a przez to podwajanie przestrzeni zajmowanej przez zdjęcia.
Zwykły Picasso zapisuje w folderze z modyfikowanymi zmianami swój plik, który przechowuje historie zmian. Czy nie ma czegoś podobnego w Lightroomie? Możliwości wyeksportowania do jednego pliku samej historii zmian w obrębie danego folderu? Tak, żeby po przeniesieniu folderu np. na inny dysk, można było wrócić do modyfikowanych zdjęć, zamiast zaczynać wszystko od początku.


Wszystkie dane dotyczące biblioteki znajdują się w pliku Lightrooma, tzw. Catalog (jest to plik z rozszerzeniem *.lrcat), jest to jeden plik i znajduje się on w miejscu określonym przez użytkownika (wystarczy poszukać w menu Catalog Settings by tą lokalizację poznać). W tym pliku zapisywane są m.in. lokalizacje wszystkich plików w naszej bibliotece oraz transformacje, jakim zostają poddane. Same zdjęcia są przechowywane osobno, mogą się one znajdować w zupełnie różnych folderach na dyskach użytkownika. Lightroom posiada ponadto funkcjonalność automatycznego backupu Catalogu, co jest bardzo przydatne. A co do zmiany struktury folderów, można to zrobić bardzo prosto, jednak należy to zrobić z poziomu samego Lightrooma. W panelu Folders jest lista folderów, można do niej zaimportować nawet pusty folder na innym dysku i następnie za pomocą metody przeciągnij-i-upuść można przenieść zdjęcia do innego folderu (pliki zostaną fizycznie przeniesione na dysku, a Lightroom sobie zaktualizuje informacje w swoim pliku Catalog), w podobny sposób można nawet zmieniać nazwy folderów itp. Ważne jest, by operacje to robić poprzez Lightrooma, w przeciwnym razie, gdy dokonamy to z poziomu systemu operacyjnego, Lightroom nie będzie wiedział o naszych zmianach.

oti

oti 2011-03-29 00:55:34

świetny poradnik, bardzo skrótowy, przystępny i wyciąga samą esencję 
mam jeszcze pytanie
zaznaczyłam zdjęcia 5cioma gwiazdkami, wybrałam selected by...  i chcę wszystkie zmienić na B/W jak to "hurtowo" zrobić ?

dariusz

dariusz 2013-05-06 11:53:09

Jeśli mogę chciałbym zadać pytanie, które w sumie porusza podobny wątek, a mianowicie: czy istnieje możliwość usunięcia własnych ustawień wielkości zdjęć. ( develop/ aspect/ custom), oraz w jaki sposób " dopasować " istniejące proporcje do wielkości zdjęć proponowanych na przykład w zakładzie fotograficznym?
Czyli: chce otrzymać wydruki o wielkości 9"x6" (23cm x 15cm), które z ustawień kadrowania proponowanego przez program jest najwlasciwsze? A co jeśli chce korzystać z proporcji obrazu uzyskanych aparatem ( as shot/ original) a następnie otrzymać odbitki o rozmiarach na przykład: 7"x5" (18cm x 13cm) lub 15"x10" (38cm x 25cm)?...skanych aparatem ( as shot/ original) a następnie otrzymać odbitki o rozmiarach na przykład: 7"x5" (18cm x 13cm) lub 15"x10" (38cm x 25cm)?...

maciej

maciej 2013-09-30 13:03:44

Witam A co jesli posiadam Google Nik Collection do LR jak zaimportowac zdjecia z zewnetrznego dysku .Aby po odpieciu dysku dalo sie pracowac nad zdjeciami .

Lirris

Mam utworzone w LR foldery np zwierzęta i rośliny zaimportowałam pliki do folderu zwierzęta i okazało się że trafiło tam kilka zdjęć o tematyce roślin w jaki sposób mogę przenieść te kilka plików do folderu rośliny. czy muszę wykasować przenieść na dysku i od nowa importować we właściwe miejsce?

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

maril

Filip Blaauw2023-09-03 18:04:26 maril

Świetne zdjęcia gratuluje pasji…

agnieszkaf

Ptak w krajobrazie2023-08-28 21:24:05 agnieszkaf

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…

glen

Ptak w krajobrazie2023-08-17 17:40:53 glen

[quote=""]Czatownia nad Gadzinowym zarośnięta inne tez ruina.....gdzie fotografować Reszta tylko…

bartosz

Czarek Sokołowski2023-08-15 23:48:35 bartosz

-tylko radosne zdjęcia !????????????????????…