Sprawdzanie
Szeroki Kadr
Poradnik: Sprzęt | Zagadnienia techniczne | 31.07.2008 | Początkujący | Kolor tła:

Autofocus

Łukasz Kacperczyk

Jak najlepiej wykorzystać możliwości systemu automatyki ostrości.

Dodaj do schowka

Wstęp

Przyzwyczailiśmy się już, że nowoczesne aparaty wiele czynności związanych z fotografowaniem załatwiają za użytkownika. Identyfikują twarze fotografowanych osób, dobierają najlepsze parametry ekspozycji, decydują o najodpowiedniejszej czułości, ustawiają ostrość. Tymczasem każda automatyka niesie ze sobą niebezpieczeństwo niezrozumienia intencji użytkownika przez aparat. Nawet zautomatyzowane funkcje wymagają od operatora aparatu pewnej wiedzy. Musimy wiedzieć, którą funkcję najlepiej wybrać w danej sytuacji, a potem odpowiednio ją wykorzystać. Dotyczy to między innymi opcji automatycznego ustawiania ostrości, czyli autofocusa (w skrócie: AF).

Autofocus

Do wyboru, do koloru

Praktycznie wszystkie aparaty cyfrowe są wyposażone w system automatycznego ustawiania ostrości – jedne są bardziej zaawansowane i skomplikowane, inne prostsze, ale zawsze mają za zadanie zwolnić użytkownika z konieczności ręcznego ostrzenia. Wiele cyfrówek (z wyłączeniem lustrzanek) nie ma nawet trybu manualnego, zresztą nie do końca sprawdza się on w aparatach kompaktowych, w których kadruje się na ekranie LCD.

W zależności od stopnia zaawansowania aparatu użytkownik ma więcej lub mniej opcji do wyboru. W najprostszych modelach punkt AF znajduje się pośrodku klatki, więc żeby ustawić ostrość na obiekt znajdujący się poza centrum kadru, fotograf musi skorzystać z możliwości blokady ostrości i przekomponować zdjęcie przed wykonaniem (patrz niżej). To dość proste rozwiązanie sprawdza się w wielu przypadkach, ale czasem przydaje się więcej opcji.

Zadaniowo lub bez przerwy

W aparatach kompaktowych możemy spotkać podział trybów AF na pojedynczy i ciągły. W pierwszym trybie system ustawia ostrość, kiedy użytkownik naciśnie spust migawki do połowy. Po dokonaniu pomiaru ustawienie jest zachowywane do momentu dociśnięcia spustu do końca (czyli wykonania zdjęcia) lub zwolnienia spustu. Dzięki tej prawidłowości możliwe jest zablokowanie ostrości i przekomponowanie zdjęcia tak, by główny obiekt nie znajdował się pośrodku. W drugim trybie pracy autofocusa (czyli w trybie ciągłym) system działa cały czas i w trakcie kadrowania ustawia ostrość na bieżąco (aparat bez przerwy „szuka” ostrości). Przydaje się to podczas fotografowania ruchomych obiektów, ale funkcja ta dość szybko zużywa baterie.

01 02 03 04 05 Wybór trybu AF w Nikonie Coolpix P80. Dostęp do ustawień znajduje się na drugim ekranie menu fotografowania.
01 02 03 04 05 06 07 Śledzący tryb autofocusa przydaje się podczas fotografowania obiektów w ruchu np. zbliżających się do aparatu. Przykład wykonany profesjonalnym Nikonem D3.

Lustrzanki cyfrowe mają więcej trybów pracy AF. Automatyka AF (w nikonach oznaczona jako AF-A) wybiera tryb pojedynczy, kiedy fotografujemy obiekty statyczne, lub tryb ciągły, kiedy robimy zdjęcia obiektom w ruchu. Tryb AF-S oznacza pojedynczą pracę systemu opisaną powyżej. Z kolei tryb AF-C to wariacja na temat trybu ciągłego i wiąże się z tym, że autofocus ustawia ostrość na bieżąco, ale priorytet ma wyzwolenie migawki. Oznacza to, że nawet jeśli w danym momencie AF nie złapał jeszcze fotografowanego obiektu w ostrości, użytkownik może zrobić zdjęcie. W trybie pojedynczym wyzwolenie migawki przed ustawieniem ostrości jest niemożliwe.

Tryby pracy autofocusa wybiera się zazwyczaj w menu, ale zaawansowane lustrzanki cyfrowe (jak np. Nikon D300) dają użytkownikowi bezpośredni dostęp do tej funkcji z poziomu dedykowanych przełączników umieszczonych na korpusie aparatu.

Punktowo i wielopunktowo

Drugą pozycją w menu aparatu, w której zmieniamy ustawienia automatyki ostrości jest tryb pól AF, zwany też trybem wyboru pola AF. I jeśli chodzi o ten tryb, opcje dostępne w aparatach kompakto-wych i lustrzankach są różne. Ponieważ kompakty ustawiają ostrość dzięki interpretacji danych z matrycy światłoczułej (patrz ramka), mają większą swobodę pod względem liczby pól AF – wystarczy odpowiednio wykorzystać możliwości sensora, który i tak musi znajdować się w aparacie.

W przypadku lustrzanek za ustawienie ostrości jest odpowiedzialny osobny układ, dlatego też wśród aparatów typu DSLR widać większe rozbieżności pod względem liczby pól niż w segmencie kompaktów. Dla przykładu – typowo amatorski kompakt Nikon Coolpix S700 daje użytkownikowi do wyboru aż 99 pól AF, amatorska lustrzanka Nikon D60 ma zaledwie trzy pola, podczas gdy półprofesjonalna lustrzanka Nikon D300 została wyposażona aż w 51 pól AF. Pamiętajmy jednak, że sama liczba punktów ostrości nie przekłada się bezpośrednio na szybkość i precyzję działania systemu – auto-focus Nikona D60 (o D300 nie wspominając) będzie działał znacznie pewniej i szybciej niż Coolpiksa S700.

W trybie priorytetu twarzy aparat sam identyfikuje ludzkie oblicza i zaznacza je ramką na ekranie LCD, a następnie ustawia na nie ostrość.

Ze względu na wykorzystanie do ustawiania ostrości matrycy światłoczułej cyfrówki kompaktowe oferują jedną funkcję niespotykaną w lustrzankach bez podglądu na żywo. Coraz częściej w programach pełnej automatyki ekspozycji aparaty ustawiają ostrość w trybie priorytetu twarzy, nazywanym powszechnie wykrywaniem twarzy. W zależności od zaawansowania aparatu system wykrywania twarzy identyfikuje w kadrze ludzkie twarze (od kilku do kilkunastu – w zależności od aparatu) i do nich dostosowuje ostrość, a w niektórych aparatach ustawia również takie parametry, jak ekspozycję czy balans bieli.

Na ekranie LCD pojawiają się ramki, które zaznaczają wybrane twarze, dzięki czemu użytkownik może ocenić skuteczność pracy systemu i ewentualnie zmienić tryb AF na inny.

Wybór pól AF w Nikonie Coolpix P80

01 02 03 04 05 Automatyczny
01 02 03 04 05 Wybór ręczny
01 02 03 04 05 Środek

Wśród opcji wyboru pól AF znajdziemy też: tryb automatyczny, wybór ręczny i ustawienie na środek. Kiedy pozwolimy aparatowi wybrać punkt AF, musimy pamiętać, że system jest tak skalibrowany, żeby faworyzować pierwszy plan. Dlatego w tym ustawieniu ostre będą obiekty znajdujące się najbliżej aparatu. Opcja ręcznego wyboru aktywnego pola AF przydaje się wtedy, gdy mamy dużo czasu na precyzyjne skomponowanie zdjęcia (np. podczas pracy ze statywem) lub gdy wykonujemy kilka ujęć przy podobnym kadrowaniu (kiedy fotografowany obiekt znajduje się w tej samej części kadru – np. podczas sesji portretowej). W ten sposób możemy bardzo dokładnie wybrać miejsce, na które aparat wyostrzy, dzięki czemu unikniemy konieczności przekomponowywania kadru po zastosowaniu blokady ostrości.

Często w trybie ręcznego wyboru punktu AF użytkownik ma większe możliwości niż automatyka aparatu – np. w przy- woływanym powyżej Nikonie Coolpix S700 w trybie automatycznym aparat wybiera spośród 9 pól AF, podczas gdy fotograf ma ich do dyspozycji aż 99.

Ostatnia opcja (na środek) wiąże się z ustawieniem jako punktu ostrości centralnego pola AF – to najmniej skomplikowany sposób ustawiania ostrości, który w połączeniu z możliwością przekomponowania kadru sprawdza się znakomicie w wielu sytuacjach.

W lustrzankach cyfrowych użytkownik może mieć dodatkowo do dyspozycji tryb, w którym fotograf wybiera aktywny punkt AF, a w razie zmiany położenia fotografowanego obiektu aparat „śledzi” go, zmieniając odpowiednio pole autofocusa. W naj- bardziej zaawansowanych modelach autofocus potrafi śledzić fotografowany obiekt na powierzchni praktycznie całej klatki.

Jak celować, żeby dobrze trafić

Jak widać, w niektórych przypadkach, zwłaszcza w aparatach zaawansowanych, opcji autofocusa jest mnóstwo. Nie wystarczy jednak wiedzieć, którą wybrać w danej sytuacji zdjęciowej – trzeba jeszcze umieć odpowiednio wykorzystać możliwości swojego sprzętu.

Przede wszystkim należy pamiętać, żeby ustawiać ostrość na motywy kontrastowe, z zauważalnymi szczegółami. Jeśli skierujemy obiektyw na gładką powierzchnię (np. bezchmurne niebo), aparat nie ustawi ostrości – będzie „jeździł” obiektywem od najbliższej do najdalszej odległości ogniskowania i z powrotem. Rezultatem może być nie tylko frustracja fotografa, ale też stracone zdjęcie. Problem sprawiają też obiekty o jednolitym kolorze oraz motywy składające się z wielu zbliżonych do siebie elementów, tworzące gęsty wzór (jak np. łąka usłana kwiatami) lub regularną strukturę (np. okna oszklonego drapacza chmur).

Kiedy korzystamy z funkcji wykrywania twarzy, nie dziwmy się, jeśli aparat ma problemy z identyfikacją osób, które nie są ustawione przodem do obiektywu. Co prawda, najnowsze systemy wykorzystywane w niektórych modelach potrafią sobie czasem poradzić z twarzą lekko odwróconą od aparatu, ale i tak warto zwrócić na to uwagę.

Centralny punkt AF Centralny punkt AF z przekomponowaniem Do prawidłowej pracy system autofocusa potrzebuje kontra-stowych elementów. Dlatego na pierwszym zdjęciu sobie nie poradził. W drugim przypadku fotograf wycelował punkt AF na dziewczynę, zablokował ostrość naciskając spust migawki do połowy a następnie przekomponował zdjęcie do pożądanej kompozycji i wykonał zdjęcie.

Ponieważ automatyka ostrości wymaga dobrej widoczności fotografowanego obiektu, należy szczególnie uważać na efekty ostrzenia, kiedy robimy zdjęcia przez kraty, siatkę ogrodzenia lub w podobnej sytuacji. Drobny wzór znajdujący się najbliżej fotografa może zmylić aparat, który uzna, że właśnie ten pierwszy plan jest dla nas najważniejszy i na niego ustawi ostrość. Dlatego w takiej sytuacji trzeba dokładnie kontrolować obraz na ekranie LCD. Na szczęście różnice odległości są w takich wypadkach dość duże, więc łatwo zauważyć pomyłkę systemu AF i powtórzyć pomiar.

Musimy też pamiętać, że tak jak niełatwe jest fotografownie w słabym oświetleniu, tak również autofocus nie lubi ciemności. W takich warunkach z pomocą przychodzi zewnętrzna dioda wspomagająca pracę systemu AF wbudowana w korpus aparatu. Wyświetla ona na fotografowanym obiekcie wzór, który ułatwia autofocusowi obliczenie odległości. Jednak światło to ma dość mały zasięg, więc nie przyda się podczas fotografowania obiektów oddalonych od nas o więcej niż kilka metrów. Drugim minusem diody jest to, że ostre, pomarańczowe lub czerwone światło emitowane w ciemnościach zwraca uwagę na fotografa i razi w oczy, co może płoszyć lub zniechęcać modela.

Dlatego czasem warto wyłączyć funkcję wspomagania autofocusa można to zrobić w odpowiedniej zakładce menu aparatu. Automatyczne działanie jakiejś funkcji nie zwalnia fotografa z odpowiedzialności za właściwe jej wykorzystanie. Każdy system ma swoje ograniczenia i wiedza na temat możliwości naszego sprzętu z pewnością ułatwi osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów i pozwoli na uniknięcie nieudanych, nieostrych ujęć. Warto więc zapoznać się z tą częścią instrukcji obsługi aparatu, która mówi o systemie automatycznego ustawiania ostrości. Pamiętajmy: im bardziej świadomy fotograf, tym lepsze zdjęcia.

Warto wiedzieć

W dużym skrócie: w aparatach kompaktowych rolę czujnika auto-focusa spełnia matryca światłoczuła, zaś w lustrzankach jest to osobny układ. W cyfrowych kompaktach system działa na zasadzie detekcji kontrastu, a w lustrzankach – detekcji fazowej.

Ten drugi system działa szybciej i jest bardziej precyzyjny. W obu przypadkach autofocus w ułamku sekundy oblicza, na jaką odległość powinien ustawić ostrość, żeby właściwie oddać ten fragment fotografowanej sceny, na który użytkownik wycelował punkt AF. System dokonuje w tym czasie szybkich zmian ustawień obiektywu i ostrząc raz w jedną, raz w drugą stronę – ustala, w którą stronę zbliża się do prawidłowego ustawienia. Potem przez zawężanie zakresu wyników ostatecznie wybiera odległość, na którą należy ustawić obiektyw. Mimo że systemy oparte na detekcji kontrastu i detekcji fazowej działają w nieco inny sposób, dotyczą ich podobne ograniczenia i zasady ułatwiające skuteczne z nich korzystanie.

Warto wiedzieć

W takiej sytuacji ostrzenie na centrum kadru się nie uda. Gładkie niebo nie pozwoli autofocusowi właściwie obliczyć odległości. Dlatego albo korzystay z możliwości wyboru punktu AF w innej części kadru, albo blokujemy ostrość i przekomponowujemy.

Jeśli w żaden sposób nie udaje nam się ustawić ostrości na fotografowany obiekt, warto spróbować rozejrzeć się dookoła – może coś innego znajduje się w podobnej odległości od aparatu, a nie sprawi problemu systemowi AF. Korzystamy wtedy z możliwości zablokowania ostrości, przekomponowujemy zdjęcie tak, jak chcemy, i dociskamy spust migawki do końca.

Masz propozycję na temat poradnika?: Napisz do nas
Oceń :

Zobacz podobne poradniki

rozwiń

Komentarze

admin

admin 2008-08-10 21:47:23

Zarchiwizowana dyskusja: "Autofocus"


2008.08.26 00:48   Tifosi
Witam, proszę mi powiedzieć czy ja to dobrze rozumie, bo mam już lekki mętlik z ustawieniem autofocusa.
Aparat D80
1.Jeżeli ustawię tryb wyboru autofocusa na dynamiczny wybór pola a tryb pracy autofocusa na AF-S to będzie to opcja tożsama z wyborem pojedyncze pole autofocusa nie ważne z jakim trybem pracy (AF-A/AF-S) ?? czy będzie jakaś różnica ?
2.Dynamiczny wybór pól + AF-A powoduje że zmiana kompozycji kadru z powodu zmiany położenia aparatu lub ruchu obiektu, spowoduje że aparat będzie w obrębie matrycy śledził ten obiekt i ustawiał dla niego ostrość ?
3.Automatyczny wybór pól autofokusa to to samo co pkt. 2 czy to jednak inne działanie ?
Pomijam tutaj możliwość wyboru pola ostrości w pkt. 1 i 2 i fakt że automat wyostrza na pierwszym planie bo to już doczytałem w instrukcji, chodzi mi bardziej o sposób działania.

2008.11.11 19:40   ciapas
nad tym samym się zastanawiam mając ten sam aparat a mam go dopiero drugi tydzień i troszkę gubię się w ustawieniach jeszcze :(

2008.11.13 23:25   lecho333
Polecam przeczytanie tego wątku na forum nikona. Co prawda jest on o AF w D200 - ale wyjaśnienia tam dotyczą większej ilości aparatów Nikona.
link http://forum.nikon.org.pl/showthread.php?p=125800

admin

admin 2008-09-07 13:07:48

Zarchiwizowana dyskusja: "Detekcja fazowa"


2008.09.07 13:07   krYsti
Witam,

Czy ktoś potrafi mi powiedzieć na czym polega system detekcji fazowej? Google jakoś nie są za bardzo rozmowne na ten temat, a interesuje mnie jak to dokładnie działa.

2008.12.01 00:45   korytor1
Witam,

Wiki co nieco pisze na ten temat:

http://en.wikipedia.org/wiki/Autofocus

2009.02.11 19:33   kamked1971
Do tej pory autor postu zapewne znalazł już odpowiedni artykuł na temat pracy układu AF, ale chociażby dla innych ciekawych mogę podać link do takowego.

http://www.cdrom.pl/artykuly/sprzet-fotograficzny/zasada-dzialania-lupy-nastawczej-i-af-w-slr.html

Przy okazji polecam stronę, jeżeli chodzi o sprzęt to sporo można się tam dowiedzieć;)

admin

admin 2008-11-19 22:39:49

Zarchiwizowana dyskusja: "Dopasowywanie ustawień w trybie manualnym"


2008.11.19 22:39   oggykat
Jak dobrać dobrze wszystkie ustawienia w trybie manual.(tj.czułość, migawka i przysłona itp.)
do odpowiedniej sceneri, miejsca i war.pogod?

2008.11.21 13:52   mamatysia
To tak jakbyś zapytał: na czym polegają różne techniki fotografii? i oczekiwał konkretnej odpowiedzi w kilku zdaniach. Musisz sam zanleźć materiały: artykuły na stronach, w gazetach, może jakieś dobre podręczniki aby zgłębić tą ciekawą wiedzę. No i oczywiście jednocześnie ćwiczyć na lustrzance jednocześnie. Jeśli ogrom wiedzy na początek cię przytłacza, to radzę przejść całkowicie w tryb automatyczny i poobserwować parametry wykonywanych zdjęć. Życzę powodzenia.To super zabawa!

2008.11.23 13:01   Iwan
jak napisal przedmowca obserwowac coaparat robi w trybie auto lub pol-auto. Mi to pomoglo zrozumiec troche niektore rzeczy :)

2009.01.23 19:14   Adso_PL
Gdybym miał Ci odpowiedzieć w najmniejszej ilości słów, to pewnie powiedział bym[b] byś użył szarej karty i fotografował w RAW'ach[/b]. ... Nie starczyło? No dobra troszkę rozwinę odpowiedz. Szara karta to taki kawałek płaszczyzny, który ma określoną szarość (cudo to można kupić w niektórych sklepach fotograficznych, ja polecam takie które składają się jak blendy bo nie zabierają dużo miejsca). Potem wychodzisz na łowy. Powiedzmy że chcesz sfotografować coś na co pada światło. Ustawiasz szarą kartę tak by promienie padały prostopadle na nią przykładasz aparat do oka (wszystko to pisze jako posiadacz lustrzanki na kompaktach fotografuje zawsze w auto bo się ich boje :) i kręcisz tak pokrętłami przesłony i migawki (czasu) aż na drabince światłomierza osiągniesz wartość 0 ( czyli ani brak prześwietlenia, ani niedoświetlenia). Nie musisz przejmować się ostrością za bardzo gdy pobierasz wartość z szarej karty. Gdy robisz zdjęcia z ręki, to dobrze jest zachować taką prawidłowość by czas był mniejszy niż 1/ogniskowa obiektywu dla małego obrazka (czyli przy lustrzankach nikona nie będącymi modelami D700, D3 i D3x) musisz pomnożyć ogniskową razy 1,5. Czyli np używasz obiektywu 50 mm to czas powinien być krótszy niż 1/75 s. Więc najpierw ustaw wartość migawki, a potem ustal wartość przesłony. Jeśli przy najniższej przesłonie światłomierz wskaże Ci niedoświetlenie pozostaje tylko zwiększenie wartości ISO. Gdy wszystkie te czynności zrobisz, odkładasz szarą kartę i komponujesz tak kadry, by nam wszystkim zaparło dech w piersiach i byś wygrał Coolpixa na SzerokimKadrze. (Zdjęcia wysyłaj co 2 miesiąc daj też innym wygrać :). Dobra teraz druga część odpowiedzi czyli fotografowanie w Raw'ach. Gdy używasz tego rodzaju plików to możesz wybierać balans bieli nawet po wykonaniu zdjęcia w komputerze, więc jeśli zmasakrujesz coś totalnie i zdjęcia będą zbyt mocno wchodziły w niebieski lub w pomarańczowy odcień to na komputerze przywrócisz im naturalne kolory.

2009.01.31 12:42   cristoforo7
w niektórych pismach fotograficznych przy każdym zdjęciu podawane są wszystkie wartości więc tam też można się czegoś dowiedzieć

2009.02.13 21:08   Ancior
Wybierz się w plener i próbuj. Inaczej się nie nauczysz...

2010.06.18 09:55   na

Oczywiście---ćwicz,praktykuj,zapisuj...praktyka czyni mistrza!!!Czytaj i ćwicz itd.


2010.08.05 03:16   polsky
nie wiem czy moge podawac tu nazwy innych stron ale .. na digart wiekszosc przy wiekszosci zdjec mozesz podejzec metadane

admin

admin 2009-02-16 09:55:10

Zarchiwizowana dyskusja: "Tutaj wpisz temat rozpoczynanej dyskusji."


2009.02.16 09:55   tarkanka
witam.
Interesuje mnie jak się robi zdjęcia w odcieniach metalicznych.
Może ktoś coś podpowie.

admin

admin 2009-02-16 09:56:36

Zarchiwizowana dyskusja: "metaliczne zdjęcia"


2009.02.16 09:56   tarkanka
może ktoś wie jak się robi zdjęcia w odcieniu metalicznym.

2009.04.17 13:33   zibistanczyk
Sprecyzuj pytanie.

2009.05.04 17:07   mireczektoj
Witam, a proszę mi powiedzieć co jest grane kiedy aparatem D 90 w trybie manualnym lub S A P wykonam 3-4 zdjęcia ze statywu tego samego miejsca lub osoby to karzde zdjęcie jest inne za jasne, za ciemne, nie ostre po prostu kiepskie, na wykonanych 3-4 jedno jest ok. i to nie zawsze. Jaka może być przyczyna?

2009.05.22 02:36   uszczepan
Jeśli chodzi o to że jest za ciemne bądź za jasne - po prostu pomiar światła tak dopasowuje parametry, że raz jest tak a raz tak. Gdy na sztywno wklepiesz czas i przysłonę w trybie manualnym wtedy nie będzie różnicy pomiędzy poszczególnymi ujęciami. A co do ostrości to kwestia przysłony i punktu na który ostrzysz. Wracając do trybów to polecam opanować Manualny i A Pozdrawiam

admin

admin 2009-04-16 23:43:10

Zarchiwizowana dyskusja: "Pytanie do ekspertow prosze o szybka reakcje"


2009.04.16 23:43   adioss
Witam mam nikona d60 kit 18-55 vr i chce kupic obiektyw 70-300 zastanawiam sie nad jednym z tych 4:

http://www.amazon.com/Sigma-70-300mm-Motorized-Telephoto-Including/dp/B0016N17ES/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1239917611&sr=1-1

http://www.amazon.com/Tamron-70-300mm-Accessory-Digital-Cameras/dp/B000TD1IAY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=electronics&qid=1239917611&sr=1-3

http://www.amazon.com/Sigma-70-300mm-Motorized-Telephoto-Including/dp/B0018BZE38/ref=sr_1_13?ie=UTF8&s=electronics&qid=1239917611&sr=1-13

Nikon Nikkor AF-D 70-300 mm 1:4-5,6 ED BEZ VR

co oznaczaja skroty na obiektywach sigmy np. apo, i jak napewno zauwazycie obiektywy sigmy sa dwa wg mnie takie same obiektywy lecz rozna cena i mala roznica literek na obiektywie prosze o wyjasnienie roznicy. Bardzo istotnym dla mnie jest czy np obiektyw sigmy lub tamrona ma jakies ograniczenia w stosunku do obiektywow nikona np, brak autofokusa itp czy poprostu sa jakies braki i jak mozecie prosze mi doradzic ktory z podanych wyzej jest najgodniejszy uwagi Bardzo dziekuje za odpowiedzi Pozdrawiam

2009.04.16 23:58   adioss
dodam ze czytalem duzo testow ale niezbyt mi to pomoglo prosze o rade

2009.04.17 13:30   zibistanczyk
Po pierwsze z przykrością muszę stwierdzić że nie kupiłbym żadnego z tych obiektywów. Firma Sigma produkuje serię obiektywów z oznaczeniem "EX" ang. excellent= świetny, znakomity itp.
Uważam że tylko te obiektywy są godne uwagi. Niestety nie jestem bogatym człowiekiem i dlatego nie stać mnie na kupowanie bubli. Osobiście polecam obiektyw Sigma APO 100-300mm F4 EX DG HSM, można go zobaczyć tutaj
http://www.sigma-foto.pl/index.php?q=node/75.
Niestety ceny walut poszły do góry i dlatego jest on teraz sporo droższy niż rok temu ale myślę że warto poczekać bo naprawdę to dobry obiektyw. Sam go używam ( http://www.zkoscielniak.pl/?p=214 ) i jestem bardzo zadowolony.
Jeżeli chodzi o oznaczenia, to:
APO - Soczewki APO dla uzyskania najwyższej jakości zdjęć w obiektywach APO układy soczewek ze szkła niskodyspersyjnego o bardzo niskim współczynniku załamania światła minimalizują aberrację chromatyczną. Dodatkowo podwyższją kontrast oraz ostrość.

DG - Obiektywy DG klasyczne obiektywy 35mm, które dzięki zmodyfikowanym, bardziej telecentrcznym soczewkom, pozwalają na idealną współpracę zarówno z lustrzankami cyfrowymi, jaki i analogowymi. Specjalne powłoki antyodblaskowe nowego typu zapewniają optymalny balans kolorów oraz redukują refleksy i duszki, które są największym problemem lustrzanek cyfrowych. Powłoki antyrefleksyjne są natryskiwane ciśnieniowo na każdą soczewkę dwustronnie.
Odnośnie cyferek w oznaczeniu obiektywu chyba nie muszę tlumaczyć.

Jeśli się jednak upierasz przy wyborze tych dwóch to wybrałbym oczywiściue APO. Jak widac sama różnica w cenie mówi sama za siebie. Wiem że chciałbyś abym napisał że są świetne i warte kupna ale niestety tak nie jest. Warto czasami zaczekać i być później zadowolonym niż z braku laku coś kiepskiego kupić i później żałować. No ale ostateczny wybór zależy od Ciebie.
Pozdrawiam i życzę miłych zakupów.

2009.04.20 12:10   adioss
Dziekuje za pomoc i wyjasnienie skrotow ale niestety jestem amatorem i dopiero zaczynam zabawe z fotografia i jak na razie nie stac mnie na szklo za 4500 zl a nawet jesli bylo by mnie stac to i tak bym sie wahal z tego wzgledu ze jestem poczatkujacy wiec prosze jeszcze raz o pomoc w wyborze obiektywu z tych wyzej podanych i odpowiedz na pytanie czy jezeli wybiore sigme lub tamrona to nie bede mogl korzystac z jakis funkcji np autofokuc lub cos w tym stylu.chce jakiegos zooma w cenie oscylujacej do powyzszych glownie chodzi o fotografie zwierzat w zoo lub safari i obiektow oddalonych.

2009.04.20 12:39   zibistanczyk
W takim wypadku wybrałbym Sigma 70-300mm f/4-5.6 APO-M
Pozdrawiam
zibistanczyk
www.zkoscielniak.pl

2009.04.20 12:48   zibistanczyk
C.D.
Wszystkie funkcje aparatu są zachopwane przy wykorzystaniu tego właśnie obiektywu. Zaznaczyć jednak należy, że posiada on wady:
słaba jakość obrazu dla 300 mm,
astygmatyzm uciążliwy dla 300 mm,
wolny, głośny i zawodny autofokus.
(Astygmatyzm
Pozaosiowa wada optyczna polegająca na różnym miejscu ogniskowania się promieni wpadających do soczewki w płaszczyznach prostopadłych do siebie (w tzw. płaszczyznach tangencjalnej i sagitalnej). Obraz punktu położonego poza osią optyczną układu nie jest punktem, lecz stanowi dwa prostopadłe do siebie owale. Przesuwając się w jedną stronę w stosunku do najlepszego ogniska (patrz rysunek) obraz robi się owalem poziomym, a po przesunięciu w drugą owalem pionowym. W instrumentach optycznych z dużym astygmatyzmem, nawet po najlepszym ustawieniu ostrości, z jasnych obrazów punktowych (np. latarni, gwiazd) będą "strzelać" na bok dodatkowe promienie. )


2009.04.20 17:34   adioss
dziekuje za pomoc a mam ostatnie pytanie czy obiektyw 55-200 vr nie bylby lepszym rozwiazaniem obawiam sie tylko o zoom czy jest wystarczajacy do tego typu zdjec dodam ze jestem amatorem i mam szklo kitowe 18-55 vr a chce porobic zdjecia w zoo lub na safari

2009.04.21 11:41   zibistanczyk
Jeśli mamy na myśli fotografię przyrodniczą to minimalną ogniskową jest 300mm. Zaznaczam że jest to minimum. Więc jeżeli chcesz fotografować zwierzęta w np.ZOO to zostałbym jednak przy 70-300. Z czasem przekonasz sie że i to jest za mało.

2009.04.21 22:59   Ancior
Witam.
Miałem 55-200 vr. bardzo fajne szkło, ciemne, ale stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry. Sprzedałem, ponieważ 200 to dla mnie ciut za mało. Niestety przy tak ograniczonym budżecie ciężko o dobrego zooma...Nikkor 70-300 vr, ale na chwilę obecną to około 2000 PLN...
Pozdrawiam.

admin

admin 2009-05-23 11:35:36

Zarchiwizowana dyskusja: "Kalibracja kolorów monitor - drukarka"


2009.05.23 11:35   alexw
Mam problem z skalibrowaniem drukarki Epson Photo R1800. Zauważyłem promocję na urządzenie Spyder3Print. Czy ktoś ma doświadczenia z kalibracji tym urządzeniem ?

admin

admin 2010-03-10 20:30:24

Zarchiwizowana dyskusja: "ustawienie AF"


2010.03.10 20:30   Nikon40
witam
Mam zapytanie odnośnie ustawień AF chodzi konkretnie o zdjęcia wakacyjne z ustawioną osobą. mam problem bo aparat ostrzy mi na osobę a nie na całość albo na tło a nie na osobę.  stąd moje pytanie jak ustawić AF  aby całość była wyraźna

2010.06.13 14:12   na
ja ustawiam 'pierwszy plan' w ustawieniach w trybie A I MAŁA PRZYSŁONA >f odda ostry pierwszy plan i tło.

2010.06.17 22:00   TomPL
Można też trochę skrócić ogniskową. Spowoduje to zwiększenie głębi ostrości. Przy ostrzeniu na osobę tło też powinno być zadowalająco ostre.

admin

admin 2010-03-11 19:42:34

Zarchiwizowana dyskusja: "Monitor komputera a oryginalne kolory i odcienie zdjęcia"


2010.03.11 19:42   stifo
Witam wszystkich! proszę  o pomoc jak w temacie. Jak ustawić monitor, czy też jest jakaś typowa aplikacja aby na ekranie monitora zdjęcia wyglądały tak jak faktycznie wyglądają (kolory, odcienie, jasność).

2010.05.15 22:51   ktgajowniczek
Profile ICM. Ja do swojego D90 znalazłem kiedyś na dpreview.com bodajże. Monitor to samo, ja mam Della i na stronie producenta znalazłem ZIPa w którym rzeczony profil się znajdował. Dodatkowo każdy porządny lab udostępnia odpowiednie profile dla dostępnych typów papieru.

Do wywoływania NEFów używam UFRaw, a tam podajesz w konfiguracji ścieżki do tych 3 profili i bangla.

admin

admin 2010-07-27 21:20:34

Zarchiwizowana dyskusja: "Dziwny dźwięk przy używaniu funkcji AF Nikon Coolpix P100 "


2010.07.27 21:20   AgUsiArZ
Przy wciśnięciu przycisku do połowy kiedy aparat ustawia sobie ostrość słychać dziwny dżwięk jakby jakiś silniczek ja jestem laikiem i nie wiem teraz czy oddać aparat do reklamacji bo coś z nim nie tak, czy tak po prostu ma być..
proszę pomóżcie.

Potarganiec

AgUsiArZ , co prawda nie mam Nikon Coolpix P100 ale z doświadczenia wiem, że w trakcie ostrzenia każdy aparat wydaje "dziwny dźwięk" jednak jaki to jest dżwięk zależy w głównej mierze od producenta, i tak np. byłem ogromnie zdziwiony kiedy po podłączeniu do lustrzanki nowiutkiego obiektywu Tamron 17-50mm f/2,8 ze stabilizacją usłyszałem podczas ostrzenia AF dźwięk podobny do dźwięku spłuczki klozetowej;-) (okazało się że to stabilizacja tak właśnie działa ale za tą cenę nie można się spodziewać wodotrysków) Czyli reasumując, dźwięk dźwiękowi nie jest równy a jeśli jest słyszalny to znaczy że wszystko działa i tak ma być.

kol737
oceń+--1

cześć wam mam pytanie? 
jak u stawiać ISO a tak naprawdę jak się dobiera migawkę i przysłonę do wysokości ISO i jaka musi być różnica żeby powstało zdjęcie 
mam ustawione ISO na 400 to jaką długość ustawić  migawkę i przysłonę że by były równe.
Zna ktoś stronę na której można się dowiedzieć do jakiej pory i dnia można dobrać przysłonę i migawkę i ISO???? 

jaiprobelm

jaiprobelm 2012-12-27 16:57:52

Nie wiem czy dostanę tu pomoc ale widzę że ktoś się tu zna.

Mój Nikon p100 właśnie ten na zdjęciach ma problem i nie wiem jak to naprawić

Gdy patrze w mały kadr zdjęcie jest niewyraźne, a gdy ogladam wszystko na duzym zdjęcia są okej. Da się to jakos naprawić samemu ?


patryk

patryk 2013-12-06 12:03:58

Hej potrzebuję małej porady. Robię zdjęcia na dyskotekach. Jest bardzo ciemno. Mam lampę zewnętrzną, którą strzelam prosto na twarz ponieważ nie da rady odbić światła, sufit czerwony tak jak ściany.. Głównie chodzi mi o zdjęcia pozowane, czyli staje 5 osób i robię im zdjęcia. Mam ustawiony tryb AF-A u mnie w Sony A77 obiektyw sigma 17-17 2.8-4.0 AF-A oznacza jeśli się nie mylę ciągłe ostrzenie. Niestety nie każde zdjęcie wychodzi mi ostre. Wiem, że to zależy od wielu czynników, ale powiedzmy, że te osoby się nie ruszają to jaki mam wybrać tryb AF? Balans bieli mam ustawiony na lampa błyskowa. Jestem amatorem i dopiero się uczę.

emes

emes 2015-08-16 10:57:06

Witam.
Mam następujący problem. Fotografuję sport lustrzanką D700 i N 70-200 VR I. Problem polega na tym, że aparat ostrzy np. na jedego zawodnia a bedący obok jest nie wyraźny. Obaj stoją, zaznaczam "w tej samej linii" ostrzenia. Przeszkadza to gdyż nie mam pełnego kadru w jakości jakiej bym sobie zyczył. Kombinowałem z wyborem pól (9 pól, 51 i nic), pomiarem swiatła i gdzie tylko mogłem...na nic....Gdzie szukać rozwiązania problemu?

aleksandra

aleksandra 2017-07-14 12:54:57

mimo, że artykuł ma już trochę czasu, bardzo pomógł mi po przesiadce z sony a550 na 77II. wiem, że to akademia Nikona, ale mimo wszystko bardzo dziękuję za wyjaśnienie ;)

Dodaj komentarz

Ponieważ nie jesteś zalogowany, Twój wpis będzie musiał zostać zaakceptowany przez moderatora.

Dodaj swój post

Skibek

Pastisz2024-02-24 17:57:37 Skibek

Wow! Naprawdę dużo ciekawych prac! Widać, że w wiele z nich włożono dużo pracy…

blaszka

Fotografia szczeniąt w hodowli2024-02-21 09:59:04 blaszka

Ja się nie zgodzę. Jednak robotę AI widac od razu. Tu nie widać ;)…

blaszka

Pastisz2024-02-21 09:53:51 blaszka

Świetne zdjęcia konkursowe. To nr 1 faktycznie zasługuje na nr 1…

kania-ruda

Wszystkie kolory jesieni, czyli dlaczego nie warto chować aparatu do szafy2024-02-15 21:35:37 kania-ruda

Z tym słońcem nie można się do końca zgodzić,bywa że sytuacja i widok są naprawde…